Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Ustawy uchwalone przez Sejm

Ustawa o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze”

Ustawa ma na celu zaktualizowanie podstaw prawnych działalności Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” poprzez zmianę jego struktury i kompetencji organów,  zasad nadzoru i zarządzania. W myśl ustawy rada pracownicza zostanie zastąpiona  radą nadzorczą powoływaną przez ministra właściwego do spraw transportu.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito