Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Ustawy uchwalone przez Sejm

Ustawa o zmianie ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Ustawa dotyczy rozszerzenia dostępu do pełnienia urzędu sędziego Trybunału Konstytucyjnego o kandydatów, którzy spełniają wymagania przewidziane na stanowisko sędziowskie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym; stosowania w szerszym zakresie przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym do praw i obowiązków sędziów Trybunału Konstytucyjnego; oraz wprowadzenia przepisów dostosowujących i gwarantujących realizację prawa do zabezpieczenia społecznego rodzinom sędziów Trybunału Konstytucyjnego, w tym sędziów w stanie spoczynku.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito