Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Ustawy uchwalone przez Sejm

Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Przedstawiona nowelizacja wprowadza zmiany w zakresie zasad prowadzenia rejestrów medycznych. Dotyczą one m.in. usytuowania administratorów baz danych objętych rejestrem, wprowadzenia zasady nieodpłatnego przekazywania danych objętych rejestrem na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia przy zachowaniu uprawnień nadzorczo-kontrolnych tego ministra. Ponadto zmiany rozszerzają katalog podmiotów, którym można powierzyć prowadzenie rejestrów medycznych, o NFZ.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito