Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

inicjatywy ustawodawcze

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Projekt ustawy realizuje wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Marszałka Senatu z dnia 21 stycznia 2017 r. Proponowane regulacje pozwalają członkom Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, legitymującym się kartą kombatanta, kierującym pojazdem oznaczonym taką kartą, nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju, na zasadach określonych dla osoby niepełnosprawnej, posiadającej kartę parkingową, a kierującej pojazdem oznaczonym taką kartą. Projekt ustawy reguluje także m.in. wydawanie karty kombatanta oraz przesłanki utraty jej ważności.

 • 19 października 2017

  Wniesienie projektu

  przedstawiciel wnioskodawcy senator Andrzej Mioduszewski Druk nr 623
 • 23 października 2017

  Skierowanie projektu do:

  – Komisji Ustawodawczej

  – Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

  Termin na przygotowanie sprawozdania upływa 23 grudnia 2017
 • Przedłużenie terminu na przygotowanie sprawozdania do 30 marca 2018
 • Przedłużenie terminu na przygotowanie sprawozdania do 30 marca 2018
 •  
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito