Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

inicjatywy ustawodawcze

Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

Projekt ustawy realizuje postulat zawarty w petycji Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka odnoszący się do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie dotyczącej kwestii przedłużania pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich. Projekt ustawy wprowadza rozróżnienie postanowienia o umieszczeniu nieletniego w schronisku od postanowień o przedłużeniu pobytu w takiej placówce. Projekt przewiduje także, iż postanowienia o przedłużeniu pobytu nieletniego w schronisku przed skierowaniem sprawy na rozprawę mogą spowodować przedłużenie tego pobytu na łączny okres nie dłuższy niż trzy miesiące (P9-14/17).

 • 22 września 2017

  Wniesienie projektu

  przedstawiciel wnioskodawcy senator Zbigniew Cichoń Druk nr 602
 • 29 września 2017

  Skierowanie projektu do:

  – Komisji Ustawodawczej

  – Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

  Termin na przygotowanie sprawozdania upływa 29 listopada 2017
 •  
 •  
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito