Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

inicjatywy ustawodawcze

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Projekt ustawy dotyczy wprowadzenia zasad ustalania wysokości odszkodowania od gminy, w sytuacji szkody poniesionej przez właściciela lokalu na skutek niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego na mocy prawomocnego orzeczenia sądu, nakazującego opróżnienie lokalu z osób i rzeczy (tzw. wyrok eksmisyjny).

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito