Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

inicjatywy ustawodawcze

Projekt ustawy o zmianie ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Projekt zmierza do nałożenia obowiązku udostępniania usługi komunikowania się oraz świadczenia usług tłumacza języka migowego również na jednostki systemu ratownictwa medycznego, Policję, straż gminną oraz Państwową Straż Pożarną. Projektowana ustawa nałoży także na organy administracji publicznej oraz ww. podmioty dodatkowe obowiązki w postaci: zapewnienia czytelnej informacji o możliwości komunikacji poprzez oznaczenie jej znakiem graficznym odsyłającym do komunikatu nagranego w języku migowym; zapewnienia zdalnego dostępu do tłumacza jęz. migowego w formie komunikatora internetowego; zapewnienia dostępu do tłumacza jęz. migowego lub pracownika urzędu – o ile posiada on odpowiedni stopień znajomości polskiego języka migowego (PJM) lub systemu językowo – migowego (SJM); udostępnienia dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy w formie dostępnej dla osób uprawnionych, w tym przetłumaczonych na język migowy; udostępnienia wszystkich niezbędnych informacji o organach w formie komunikatu audiowizualnego nagranego w języku migowym.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito