Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

inicjatywy ustawodawcze

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Wnioskodawcy proponują, aby świadczenia alimentacyjne przysługiwały jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł  lub 1200 zł – gdy dziecko jest niepełnosprawne (obecnie obowiązująca kwota wynosi 725 zł). Ponadto projekt przewiduje podwyższenie kwot wypłacanych świadczeń - minimalnej od 300 zł oraz maksymalnej do 600 zł, a dla dzieci niepełnosprawnych do 720 zł.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito