Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

inicjatywy ustawodawcze

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Wyrok TK  z dnia 28 października 2015
Sygn. akt SK 59/13

Projekt nowelizacji ustawy wprowadza dodatkową przesłankę regulującą możliwość orzeczenia przepadku mienia nie będącego własnością sprawcy skazanego za przestępstwa związane z produkcją, przewozem, wprowadzaniem do obrotu środków odurzających lub substancji psychotropowych polegającą na udowodnieniu właścicielowi rzeczy, że przy zachowaniu ostrożności wymaganej w danych okolicznościach mógł on przewidzieć, że mogą one służyć lub być przeznaczone do popełnienia przestępstwa.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito