Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

inicjatywy ustawodawcze

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Wnioskodawcy proponują, aby zróżnicować wysokość zasiłku przysługującego w razie śmierci ubezpieczonego w zależności czy osoby uprawnione do jego wypłaty pozostawały ze zmarłym we wspólnym gospodarstwie domowym, czy też nie.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito