Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

inicjatywy uchwałodawcze

123
Lp. Nr druku Projekt
Data wniesienia do Marszałka Senatu
Uzasadnienie projektu Czytania
61 142 Projekt uchwały z okazji 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

2016.04.12
druk nr 142

czytanie: 1 2 3

KU
2016.04.19
druk nr 142 S

16 pos.

2016.04.29

16 pos.

2016.04.29
uchwała

62 138 Projekt uchwały w sprawie 35. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”

2016.04.06
druk nr 138

czytanie: 1 2 3

KU
2016.04.28
druk nr 138 S

17 pos.

2016.05.12

17 pos.

2016.05.12
uchwała

63 137 Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

2016.04.06
druk nr 137

Projekt wprowadza zmiany w Regulaminie w związku z przejęciem przez Senat zadań związanych z opieką nad Polonią oraz  Polakami za granicą.

czytanie: 1 2 3

KU, KRESS
2016.04.20
druk nr 137 S

16 pos.

2016.04.29

16 pos.

2016.04.29
uchwała

64 136 Projekt uchwały w sprawie uczczenia pamięci Józefa Czapskiego

2016.04.05
druk nr 136

czytanie: 1 2 3

KU
2016.04.13
druk nr 136 S

15 pos.

2016.04.13
 

15 pos.

2016.04.13
uchwała

65 134 Projekt uchwały w 1050. rocznicę Chrztu Polski

2016-04-06

Druk nr 134

czytanie: 1 2 3

KU
2016.04.07
druk nr 134 S

14 pos.

2016.04.07
druk nr 134 X

14 pos.

2016.04.07
uchwała

66 135 Projekt uchwały w sprawie uczczenia 60 rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956

2016.04.06
druk nr 135

czytanie: 1 2 3

KU
2016.05.11
druk nr 135 S

20 pos.

2016.06.16

20 pos.

2016.06.16
uchwała

67 123 Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

2016.03.15
druk nr 123

Projektowana uchwała zmierza do zmiany Regulaminu Senatu w kierunku dostosowania jego przepisów do rozwiązań zaproponowanych w aktualnie procedowanej noweli ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, która w miejsce Rady IPN tworzy Kolegium Instytutu. W związku z powyższym projekt uchwały wprowadza przepisy proceduralne regulujące sprawy powołania i odwołania przez Senat dwóch członków Kolegium oraz dostosowujące tę procedurę do kwestii powoływania i odwoływania  członków innych organów.

czytanie: 1 2 3

KRESS, KU
2016.05.18
druk nr 123 S

18 pos.

2016.05.19

18 pos.

2016.05.19
uchwała

68 114 Projekt uchwały w sprawie uwolnienia Nadii Sawczenko – deputowanej do Rady Najwyższej Ukrainy oraz członkini Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy

2016.03.17
druk nr 114

czytanie: 1 2 3

KU, KPCPP
2016.03.17
druk nr 114 S

13 pos.

2016.03.17

13 pos.

2016.03.17
uchwała

69 108 Projekt uchwały w sprawie w sprawie 80. rocznicy pierwszej deportacji ludności polskiej do Kazachstanu

2016-03-09
Druk nr 108

czytanie: 1 2 3

KU
2016.03.16
druk nr 108 S

13 pos.

2016.03.17

13 pos.

2016.03.17
uchwała

70 91 Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

2016.02.18
druk nr 91
Projekt wycofany
2016.03.16
druk nr 91 W
 

Projekt ma na celu ustalenie, że sprawozdania dotyczące tzw. uchwał rocznicowych przygotowywać i przedstawiać będzie Komisja Kultury i Środków Przekazu, a nie – Komisja Ustawodawcza.

71 90 Projekt uchwały w 170. rocznicę Powstania Chochołowskiego

2016.02.17
druk nr 90

czytanie: 1 2 3

KU
2016.02.19
druk nr 90 S

11 pos.

2016.02.18

11 pos.

2016.02.19
uchwała

72 82 Projekt uchwały z okazji 120 rocznicy urodzin Kazimierza Kuratowskiego – czołowego przedstawiciela Warszawskiej Szkoły Matematycznej

2016.01.29
druk nr 82

czytanie: 1 2 3

KU
2016.03.09
druk nr 82 S

14 pos.

2016.04.06

14 pos.

2016.04.07
uchwała

73 84 Projekt uchwały w 360. rocznicę Ślubów Lwowskich

2016.01.29
druk nr 84

czytanie: 1 2 3

KU
2016.03.09
druk nr 84 S

14 pos.

2016.04.06

14 pos.

2016.04.07
uchwała

74 81 Projekt uchwały w 75. rocznicę śmierci Ignacego Jana Paderewskiego

2016.01.29
druk nr 81

czytanie: 1 2 3

KU

2016.05.11
druk nr 81 S

20 pos.

2016.06.15

20 pos.

2016.06.15
uchwała

75 80 Projekt uchwały z okazji 35-lecia Niezależnego Zrzeszenia Studentów

2016.01.28
druk nr 80

czytanie: 1 2 3

KU
2016.02.16
druk nr  80 S

11 pos.

2016.02.17

11 pos.

2016.02.17
uchwała

76 79 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej

2016.01.28
druk nr 79pop

czytanie: 1 2 3

KU
2016.02.16
druk nr 79 S

11 pos.

2016.02.18

Druk nr 79 X

11 pos.

2016.02.19
uchwała

77 60 Projekt uchwały Annus Domini MMXVI – Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski

2015.12.30
druk nr 60

czytanie: 1 2 3

KU
2016.01.28
druk nr 60 S

9 pos.

2016.01.30
druk nr 60X

9 pos.

2016.01.30
uchwała

78 42 Projekt uchwały w 10. rocznicę złożenia przysięgi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

2015.12.17
druk nr 42

czytanie: 1 2 3

KU
2015.12.17
druk nr 42 S

5 pos.

2015.12.18

5 pos.

2015.12.18
uchwała

79 41 Projekt uchwały w sprawie 45 rocznicy tragicznych wydarzeń grudniowych na Wybrzeżu

2015.12.17
druk nr 41

czytanie: 1 2 3

KU
2015.12.17
druk nr 41 S

5 pos.

2015.12.18

5 pos.

2015.12.18
uchwała

80 27 Projekt uchwały wzywającej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2015 r. oraz odebrania ślubowań od sędziów Trybunału Konstytucyjnego

2015.12.10

druk nr 27

czytanie: 1

KU, KPCPP
2016.01.28
druk nr 27 S

81 21 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza

2015.11.26
druk nr 21

czytanie: 1 2 3

KU
2015.12.10
druk nr 21 S

5 pos.

2015.12.18

5 pos.

2015.12.18
uchwała

82 14 Projekt uchwały w imię solidarności z Narodem Francuskim

2015.11.16
druk nr 14

czytanie: 1 2 3

2015.11.18
druk nr 14 S

2 pos.

2015.11.18
druk nr 14 X

2 pos.

2015.11.20
uchwała

83 13 Projekt uchwały w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej

2015.11.13
druk nr 13

czytanie: 2 3

2 pos.

2015-11-18

2 pos.

2015.11.20
uchwała

84 12 Projekt uchwały w pięćdziesiątą rocznicę wysłania przez biskupów polskich historycznego listu do biskupów niemieckich

2015.11.13
druk nr 12

czytanie: 1 2 3

KU
2015.11.18
druk nr 12 S

2 pos.

2015.11.18
druk nr 12 X

2 pos.

2015.11.20
uchwała

85 7 Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

2015.11.12
druk nr 7

Projekt ma na celu dokonanie zmian dotyczących stałych komisji senackich polegających na utworzeniu Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Komisji Infrastruktury oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

czytanie: 1 2 3

KRESS
2015.11.13
druk nr 7 S

1 pos.

2015.11.13
druk nr 7 X

1 pos.

2015.11.13
uchwała

86 325 Projekt uchwały w 110. rocznicę powstania Polskiej Macierzy Szkolnej

2016-11-04

druk senacki nr 325

 

123
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito