Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Posiedzenia

47. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

21, 22, 26, 27 i 28 września 2017 r.

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 2

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.2

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.3

retransmisja 3 dnia posiedzenia

retransmisja 4 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 4 dnia posiedzenia cz.2

retransmisja 4 dnia posiedzenia cz.3

retransmisja 4 dnia posiedzenia cz.4

retransmisja 4 dnia posiedzenia cz.5

retransmisja 5 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 5 dnia posiedzenia cz.2

 


 

1.
Drugie czytanie: projektu uchwały w siedemdziesiątą rocznicę urodzin Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki; projektu uchwały w 70. rocznicę urodzin błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki kapelana „Solidarności” Senat w dniu 21 września 2017 r. podjął uchwałę w 70. rocznicę urodzin błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, kapelana ”Solidarności”
Druki senackie: 575581575/581 S
Uchwała: 575_581uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie:

- projektu uchwały w siedemdziesiątą rocznicę urodzin Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki

- projektu uchwały w 70. rocznicę urodzin błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki kapelana „Solidarności”.

druki senackie nr 575, 581, 575/581S

Projekty uchwał zostały wniesione przez:

- grupę senatorów - przedstawiciel wnioskodawców senator Grażyna Sztark (druk senacki nr 575),

- grupę senatorów - przedstawiciel wnioskodawców senator Jan Maria Jackowski (druk senacki nr 581).

 Marszałek Senatu skierował do Komisji Ustawodawczej:

- w dniu 25 lipca 2017 r. projekt uchwały z druku nr 575,

- w dniu 4 września 2017 r. projekt uchwały z druku nr 581.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 20 września 2017 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie jednolitego projektu uchwały (druk nr 575/581 S).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grażyna Sztark.


 

2.
Informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2017 r. (przewodnictwo Malty w Radzie Unii Europejskiej) Senat w dniu 21 września 2017 r. zapoznał się z Informacją
Druki senackie: 561
więcej informacji o punkcie

Informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2017 r. (przewodnictwo Malty w Radzie Unii Europejskiej).

druk senacki nr 561

Informacja została przekazana do Senatu w dniu 7 lipca 2017 r. 

Marszałek Senatu w dniu 11 lipca 2017 r. skierował Informację do:
-Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.  
 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 11 lipca 2017 r.

Komisja zapoznała się z Informacją.

3.
Ustawa o ustanowieniu Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej Senat w dniu 22 września 2017 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy
Druki sejmowe: 1537do druku 1537do druku 1537do druku 15371761
Druki senackie: 590590 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 590uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ustanowieniu Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.

druki sejmowe nr 1537, do druku nr 1537, 1761

druki senackie nr 590, 590 A

Był to poselski projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 

Celem ustawy jest ustanowienie 12 lipca Dniem Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 47. posiedzeniu w dniu 15 września 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 18 września 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 października 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 18 września 2017 r. skierował ustawę do:
- Komisji Kultury i Środków Przekazu.
 

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 20 września 2017 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk nr 590 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Bonisławski.

4.
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej Senat w dniu 22 września 2017 r. przyjął ustawę z dnia 15 września 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 182018241824 A
Druki senackie: 599599 A599 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 599uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

druki sejmowe nr 1820, 1824, 1824-A

druki senackie 599, 599 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.
 

Ustawa dotyczy zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną w tym: zakup sprzętu i aparatury dla podmiotów leczniczych (w tym w szczególności w zakresie onkologii, pediatrii, chirurgii, jak również dla oddziałów neonatologii III poziomu referencyjnego); doposażenie gabinetów profilaktyki w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego; zakup pojazdów, w których będą udzielane świadczenia zdrowotne
z zakresu leczenia stomatologicznego (dentobusów).

 

Sejm uchwalił ustawę na 47. posiedzeniu w dniu 15 września 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 18 września 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 października 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 18 września 2017 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 20 września 2017 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 599 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Waldemar Kraska.

5.
Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Lizbonie dnia 11 marca 1993 r. Senat w dniu 22 września 2017 r. przyjął ustawę z dnia 15 września 2017 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 17751805
Druki senackie: 598598 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 598uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Lizbonie dnia 11 marca 1993 r.

druki sejmowe nr 1775, 1805

druki senackie nr 598, 598 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Rozwoju i Finansów oraz Minister Spraw Zagranicznych.
 

Ustawa ma na celu rozwiązanie umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji zawartych na podstawie porozumień dwustronnych m.in ze względu na niezgodności z prawem Unii Europejskiej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 47. posiedzeniu w dniu 15 września 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 18 września 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 października 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 18 września 2017 r. skierował ustawę do:
- Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.
 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 20 września 2017 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 598 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Szwed.

6.
Ustawa o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze” Senat w dniu 22 września 2017 r. przyjął ustawę z dnia 15 września 2017 r. bez poprawek.
Druki senackie: 585585 A585 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 585uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze”.

druki sejmowe nr 1689, do druku nr 1689, 1711

druki senackie nr 585, 585 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa ma na celu zaktualizowanie podstaw prawnych działalności Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” poprzez zmianę jego struktury i kompetencji organów,  zasad nadzoru i zarządzania. W myśl ustawy rada pracownicza zostanie zastąpiona  radą nadzorczą powoływaną przez ministra właściwego do spraw transportu.
 

Sejm uchwalił ustawę na 47. posiedzeniu w dniu 15 września 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 18 września 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 października 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 18 września 2017 r. skierował ustawę do:
- Komisji Infrastruktury.
 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 20 września 2017 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 585 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jacek Włosowicz.

7.
Ustawa o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji Senat w dniu 22 września 2017 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.
Druki sejmowe: 14551575
Druki senackie: 589589 A589 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 589uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

druki sejmowe nr 1455, 1575

druki senackie nr 589, 589 A
 

Był to senacki projekt ustawy.
 

Ustawa ma na celu dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego i dotyczy m.in. wprowadzenia instytucji opłaty tymczasowej na poczet opłaty należnej z tytułu egzekucji świadczeń niepieniężnych i wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych. Ponadto nowelizacja zmienia brzmienie tych przepisów, które dotyczą wysokości opłat wnoszonych w związku z egzekucją odebrania rzeczy, wprowadzenia w posiadanie nieruchomości i usunięcia z niej ruchomości, wprowadzenia zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz wprowadzenia dozorcy w dozór nieruchomości, opróżnienia lokalu z rzeczy lub osób czy wreszcie – wprowadzenia wierzyciela w posiadanie w innych przypadkach niż wyżej wymienione.

 

Sejm uchwalił ustawę na 47. posiedzeniu w dniu 15 września 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 18 września 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 października 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 18 września 2017 r. skierował ustawę do:
- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 20 września 2017 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (3) do ustawy (druk nr 589 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Lidia Staroń.

8.
Ustawa o zmianie ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego Senat w dniu 22 września 2017 r. przyjął ustawę z dnia 15 września 2017 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1750do druku 1750do druku 1750do druku 17501760
Druki senackie: 584584 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 584uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

druki senackie nr 584, 584 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa dotyczy rozszerzenia dostępu do pełnienia urzędu sędziego Trybunału Konstytucyjnego o kandydatów, którzy spełniają wymagania przewidziane na stanowisko sędziowskie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym; stosowania w szerszym zakresie przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym do praw i obowiązków sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz wprowadzenia przepisów dostosowujących i gwarantujących realizację prawa do zabezpieczenia społecznego rodzinom sędziów Trybunału Konstytucyjnego, w tym sędziów w stanie spoczynku.
 

Sejm uchwalił ustawę na 47. posiedzeniu w dniu 15 września 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 18 września 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 października 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 18 września 2017 r. skierował ustawę do:
- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 20 września 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 584 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Ambrozik.

9.
Ustawa o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych Senat w dniu 22 września 2017 r. przyjął ustawę z dnia 15 września 2017 r. bez poprawek.
Druki senackie: 587587 A587 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 587uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych.

druki sejmowe nr 1324, do druku nr 1324, 1683

druki senackie nr 587, 587 A
 

Był to poselski projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 

Nowelizacja zakłada uchylenie przepisów, które dotyczą gabinetów politycznych funkcjonujących na szczeblu samorządowym przy wójtach (burmistrzach, prezydentach miast), starostach i marszałkach województw. W myśl ustawy umowy zawarte z pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach doradców i asystentów wygasną po upływie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy.
 

Sejm uchwalił ustawę na 47. posiedzeniu w dniu 15 września 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 18 września 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 października 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 18 września 2017 r. skierował ustawę do:
- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 20 września 2017 r. 

Żaden z poddanych pod głosowanie wniosków nie uzyskał większości głosów (druk nr 587 A)

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Pająk.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Florek.

10.
Ustawa o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych Senat w dniu 22 września 2017 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy
Druki senackie: 586586 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 586uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych.

druki sejmowe nr 1688, do druku nr 1668, 1757

druki senackie nr 586, 586 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Obrony Narodowej.

 

Ustawa dotyczy zwiększenia poziomu finansowania wydatków obronnych do wysokości 2% PKB- wg metodologii NATO oraz zwiększenia wydatków obronnych do 2,5% PKB w 2030 r.; podwyższenia z 25% do 33% ustanowionego obecnie progu procentowego w zakresie wysokości możliwych do udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówień, których przedmiotem jest sprzęt wojskowy.
 

Sejm uchwalił ustawę na 47. posiedzeniu w dniu 15 września 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 18 września 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 października 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 18 września 2017 r. skierował ustawę do:
- Komisji Obrony Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 20 września 2017 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk nr 586 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jarosław Rusiecki

Mniejszość komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy.

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Maciej Grubski.

11.
Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt Senat w dniu 22 września 2017 r. przyjął ustawę z dnia 15 września 2017 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 18071810
Druki senackie: 593593 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 593uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

druki sejmowe nr 1807, 1810

druki senackie nr 593, 593 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Ustawa dotyczy zwiększenia limitów na działania przewidziane w ramach realizacji programu bioasekuracji (mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń), tj. wypłatę odszkodowań oraz rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie
 

Sejm uchwalił ustawę na 47. posiedzeniu w dniu 15 września 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 18 września 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 października 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 18 września 2017 r. skierował ustawę do:
- Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w tej sprawie odbyło się 20 września 2017 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 593 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Józef Łyczak.

12.
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 28 września 2017 r. przyjął ustawę z dnia 15 września 2017 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1740do druku 17401808
Druki senackie: 596596 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 596uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1740, do druku nr 1740, 1808

druki senackie nr 596, 596 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Cyfryzacji.
 

Ustawa zmierza m.in. do przyspieszenia uruchomienia CEPIK2.0 w zakresie centralnej ewidencji pojazdów. W związku z tym ustawa wprowadza zmiany, które zapewnią: zwiększenie zakresu informacyjnego ewidencji o dane dotyczące wyników badania oraz możliwość doprecyzowania danych w CEP w przyszłości, dzięki przekazaniu szczegółowego zakresu danych na poziomie rozporządzenia; wyższą jakość danych; większą dostępność danych; podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa obrotu pojazdami na rynku wtórnym; nowy otwarty sposób udostępnienia danych z CEP i CEK.
 

Sejm uchwalił ustawę na 47. posiedzeniu w dniu 15 września 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 18 września 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 października 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 18 września 2017 r. skierował ustawę do:
- Komisji Infrastruktury.
 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 20 września 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 596 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Robert Gaweł.

13.
Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej Senat w dniu 28 września 2017 r. przyjął ustawę z dnia 15 września 2017 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 908do druku 908do druku 9081783do druku 17831816
Druki senackie: 597597 A597 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 597uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

druki sejmowe nr 908, 1783, do druku nr 1783, 1816

druki senackie nr 597, 597 A
 

Były to rządowy i poselski projekty ustaw.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 

Celem ustawy jest wsparcie członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, którzy z powodu wieku, choroby bądź niepełnosprawności, nie mogąc samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, przebywają w do domu pomocy społecznej bądź ubiegają się o przyjęcie do niego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 47. posiedzeniu w dniu 15 września 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 18 września 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 października 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 18 września 2017 r. skierował ustawę do:
- Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 20 września 2017 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 597 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Antoni Szymański.

14.
Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Jerozolimie dnia 22 listopada 2016 r. Senat w dniu 28 września 2017 r. przyjął ustawę z dnia 15 września 2017 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 16931754
Druki senackie: 592592 A592 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 592uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Jerozolimie dnia 22 listopada 2016 r.

druki sejmowe nr 1693, 1754

druki senackie nr 592, 592 A, 592 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Umowa została zawarta z uwagi na oczekiwania obywateli polskich oraz izraelskich i odpowiada standardom międzynarodowym w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. Została oparta na podstawowych zasadach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (tzn. zasadzie równego traktowania, zasadzie zachowania praw nabytych oraz zasadzie sumowania okresów ubezpieczenia).
 

Sejm uchwalił ustawę na 47. posiedzeniu w dniu 15 września 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 18 września 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 października 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 18 września 2017 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,

─  Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.
 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 20 września 2017 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 592 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Majer.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 20 września 2017 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 592 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Majer.

 

15.
Ustawa o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Międzynarodową Fundację UE-LAC, sporządzonej w Santo Domingo dnia 25 października 2016 r. Senat w dniu 28 września 2017 r. przyjął ustawę z dnia 15 września 2017 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 16501707
Druki senackie: 591591 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 591uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Międzynarodową Fundację UE-LAC, sporządzonej w Santo Domingo dnia 25 października 2016 r.

druki sejmowe nr 1650, 1707

druki senackie nr 591, 591 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych
 

Ratyfikacja umowy doprowadzi do ustanowienia fundacji jako organizacji międzynarodowej (obecnie jest podmiotem przejściowym działającym na podstawie prawa niemieckiego). Fundacja jest organizacją międzynarodową o charakterze międzyrządowym. Jej działalność koncentruje się na wzmocnieniu obustronnego partnerstwa regionów między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Wspólnotą Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów (CELAC).
 

Sejm uchwalił ustawę na 47. posiedzeniu w dniu 15 września 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 18 września 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 października 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 18 września 2017 r. skierował ustawę do:
- Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.
 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 20 września 2017 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 591 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Szwed.

16.
Ustawa o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Senat w dniu 28 września 2017 r. przyjął ustawę z dnia 15 września 2017 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1713do druku 17131743
Druki senackie: 588588 A588 B588 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 588uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

druki sejmowe nr 1713, do druku nr 1713, 1743

druki senackie nr 588, 588 A, 588 B

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Prezes Rady Ministrów.
 

Ustawa określa zadania i organizację Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, który jest instytucją właściwą w sprawach wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a także działalności pożytku publicznego i wolontariatu.
 

Sejm uchwalił ustawę na 47. posiedzeniu w dniu 15 września 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 18 września 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 października 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 18 września 2017 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 20 września 2017 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 588 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Majer.

Mniejszość komisji wnosi o odrzucenie ustawy oraz o wprowadzenie poprawki

Sprawozdawcami mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będą:

- senator Mieczysław Augustyn – wniosku o odrzucenie ustawy,

- senator Jan Filip Libicki – wniosku o wprowadzenie poprawki.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 21 września 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 588 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Mioduszewski.

Mniejszość komisji wnosi o odrzucenie ustawy oraz o wprowadzenie poprawek

Sprawozdawcami mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będą:

- senator Aleksander Pociej – wniosku o odrzucenie ustawy,

- senator Jan Rulewski – wniosku o wprowadzenie poprawek

.

17.
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń Senat w dniu 28 września 2017 r. przyjął ustawę z dnia 15 września 2017 r. bez poprawek.
Druki senackie: 583583 A583 B583 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 583uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń.

druki sejmowe nr 1652, do druku nr 1652, 1748

druki senackie nr 583, 583 A, 583 B
 

Był to prezydencki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska Prezydenta w toku prac parlamentarnych został upoważniony Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Pan Andrzej Dera.
 

Ustawa ma na celu zapewnienie łatwiejszego i skuteczniejszego dostępu do telefonicznych numerów alarmowych 112, 984, 985, 986, 997, 998 i 999 poprzez wprowadzenie wyraźnego zakazu bezzasadnego blokowania tych numerów, w szczególności rozłączania połączenia przed podjęciem czynności przez operatora numerów alarmowych.

 

Sejm uchwalił ustawę na 47. posiedzeniu w dniu 15 września 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 18 września 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 października 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 18 września 2017 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 20 września 2017 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 583 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Łukasz Mikołajczyk.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 20 września 2017 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 583 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Ambrozik.

18.
Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 28 września 2017 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.
Druki sejmowe: 1730do druku 1730do druku 17301809
Druki senackie: 594594 A594 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 594uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1730, do druku nr 1730, 1809

druki senackie nr 594, 594 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Środowiska.
 

Ustawa dokonuje wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej zmniejszenia zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy. W związku z tym wybrano drugi wariant wdrożenia przepisów dyrektywy poprzez przyjęcie instrumentów zapewniających, aby lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego nie były oferowane za darmo w punktach sprzedaży towarów lub produktów. Nowelizacja wprowadza także zmiany o charakterze redakcyjnym i porządkującym.

 

Sejm uchwalił ustawę na 47. posiedzeniu w dniu 15 września 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 18 września 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 października 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 18 września 2017 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Środowiska.

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1730, do druku nr 1730, 1809, 1809-A

druki senackie nr 594, 594 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Środowiska.
 

Ustawa dokonuje wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej zmniejszenia zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy. W związku z tym wybrano drugi wariant wdrożenia przepisów dyrektywy poprzez przyjęcie instrumentów zapewniających, aby lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego nie były oferowane za darmo w punktach sprzedaży towarów lub produktów. Nowelizacja wprowadza także zmiany o charakterze redakcyjnym i porządkującym.
 

Sejm uchwalił ustawę na 47. posiedzeniu w dniu 15 września 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 18 września 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 października 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 18 września 2017 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Środowiska.
 

Posiedzenie Komisji  Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 21 września 2017 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (4) do ustawy (druk nr 594 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Adam Gawęda.

 

 

19.
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 28 września 2017 r. przyjął ustawę z dnia 15 września 2017 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1765do druku 17651811
Druki senackie: 595595 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 595uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1765, do druku nr 1765, 1811

druki senackie nr 595, 595 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Środowiska.
 

Ustawa ma na celu wprowadzenie do prawa polskiego niektórych postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania. W celu wdrożenia dyrektywy proponuje się zmianę ustawy w zakresie dotyczącym m.in. zawartości wniosków o wydanie pozwoleń; informacji zamieszczanych w zgłoszeniach; prowadzenia publicznie dostępnego rejestru średnich źródeł spalania paliw; uwzględniania na etapie przygotowywania programów ochrony powietrza potrzeby wprowadzenia bardziej rygorystycznych od wynikających z dyrektywy dopuszczalnych wielkości emisji dla średnich źródeł zlokalizowanych w strefach, w których nie są dotrzymywane standardy jakości powietrza.
 

Sejm uchwalił ustawę na 47. posiedzeniu w dniu 15 września 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 18 września 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 października 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 18 września 2017 r. skierował ustawę do:
- Komisji Środowiska.
 

Posiedzenie Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 21 września 2017 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 595 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Maciej Łuczak.

 

20.
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Senat w dniu 28 września 2017 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks wykroczeń
Druki senackie: 354354 S
Uchwała: 354uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

druki senackie nr 354, 354 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem ustawy upoważniony został senator Zbigniew Cichoń.
 

 Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.
 

Projekt nowelizacji ustawy wprowadza dodatkową przesłankę regulującą możliwość orzeczenia przepadku mienia niebędącego własnością sprawcy skazanego za przestępstwa związane z produkcją, przewozem, wprowadzaniem do obrotu środków odurzających lub substancji psychotropowych polegającą na udowodnieniu właścicielowi rzeczy, że przy zachowaniu ostrożności wymaganej w danych okolicznościach mógł on przewidzieć, że mogą one służyć lub być przeznaczone do popełnienia przestępstwa.
 

Marszałek Senatu w dniu 2 grudnia 2016 r. skierował projekt ustawy do:

- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

- Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyły się 31 stycznia 2017 r. oraz 19 kwietnia 2017 r. 

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawki do projektu ustawy (druk nr 354S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Cichoń.

21.
Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2016 roku senacki nr 524 Senat w dniu 26 września 2017 r. zapoznał się z Informacją
Druki senackie: 524
więcej informacji o punkcie

Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2016 roku

druk senacki nr 524

Informacja została przekazana do Senatu w dniu 31 maja 2017 r.

Marszałek Senatu w dniu 9 czerwca 2017 r. skierował Informację do:
- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 11 lipca 2017 r.

Komisja zapoznała się z Informacją.

22.
Informacja Rady Ministrów o stanie realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 (z perspektywą do 2025 r.) Senat w dniu 27 września 2017 r. zapoznał się z Informacją
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito