Rozwiń język: pl
 
 

SenatRzeczypospolitejPolskiej

Kategorie w dziale

Posiedzenia

38. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

29 i 30 marca 2017 r.

PROJEKT

Początek posiedzenia w dniu 29 marca 2017 r. o godz. 11.00

1.
Ustawa o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
Druki sejmowe: 1093do druku 109312721272 A
Druki senackie: 443443 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczyOpinia
więcej informacji o punkcie

Ustawa o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

druki sejmowe nr 1093, do druku nr 1093, 1272, 1272-A

druki senackie nr 443, 443 A
 

Był to prezydencki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska Prezydenta została upoważniona Małgorzata Sadurska – Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 

Ustawa określa zasady przygotowania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Zadania mające na celu upamiętnienie i uroczyste uczczenie wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską realizować będzie powołany przez ustawę Komitet. Przewodniczącym Komitetu będzie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 37. posiedzeniu w dniu 9 marca 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 marca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 kwietnia 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 10 marca 2017 r. skierował ustawę do Komisji Kultury i Środków Przekazu.
 

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 14 marca 2017 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (4) (druk nr 443 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Fedorowicz.

2.
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw
Druki senackie: 439439 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1183, errata do druku nr 1183, do druku nr 1183, 1304

druki senackie nr 439, 439 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.

Ustawa stanowi część przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju pakietu: „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców”. Jej celem jest wprowadzenie rozwiązań, które pozwolą usprawnić postępowania administracyjne oraz skrócić czas ich trwania, zmniejszą ilość rozstrzygnięć kasatoryjnych, przyczynią się do bardziej partnerskiego podejścia administracji do obywateli, zapewnią adekwatność administracyjnych kar pieniężnych do zaistniałych przypadków naruszeń prawa.
 

Sejm uchwalił ustawę na 37. posiedzeniu w dniu 9 marca 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 marca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 kwietnia 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 10 marca 2017 r. skierował ustawę do:

- Komisji Ustawodawczej,

-Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

-Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
 

Wspólne posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się 23 marca 2017 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (5) (druk nr 439 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Adam Gawęda.

Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (5) (druk nr 439 A).

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.

3.
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności
Druki sejmowe: 1185do druku 1185do druku 1185do druku 118513391339 A
Druki senackie: 442442 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności.

druki sejmowe nr 1185, do druku nr 1185, 1339, 1339-A

druki senackie nr 442, 442 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.

 

Ustawa stanowi część przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju pakietu: „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców”. Zawiera rozwiązania mające na celu usprawnienie i ułatwienie dochodzenia należności przez przedsiębiorców oraz zwiększenie możliwości oceny przez nich wiarygodności płatniczej kontrahenta, a także poprawienie skuteczności dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Ustawa przewiduje m.in. utworzenie Rejestru Należności Publicznoprawnych zawierającego informacje dotyczące zaległości publicznoprawnych, takich jak zobowiązania podatkowe, kary administracyjne, należności celne i grzywny.

 

Sejm uchwalił ustawę na 37. posiedzeniu w dniu 9 marca 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 marca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 kwietnia 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 10 marca 2017 r. skierował ustawę do:

- Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

- Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,

- Komisji Ustawodawczej.
 

Wspólne posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się 23 marca 2017 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (13) (druk nr 442 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Adam Gawęda.

4.
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
Druki sejmowe: 1288do druku 1288do druku 12881303
Druki senackie: 441441 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

druki sejmowe nr 1288, do druku nr 1288, 1303

druki senackie nr 441, 441 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Rozwoju  i Finansów.

 

Celem ustawy jest usunięcie wątpliwości interpretacyjnych przy korzystaniu ze zwolnienia od akcyzy wbrew celom tzw. dyrektywy alkoholowej oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej, które zmieniło załącznik do rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażania alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego. Ponadto wprowadzane zmiany pozwolą na bieżące pozyskiwanie informacji o ilości alkoholu etylowego całkowicie skażonego, który będzie przedmiotem nabycia wewnątrzwspólnotowego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 37. posiedzeniu w dniu 9 marca 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 marca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 kwietnia 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 10 marca 2017 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 23 marca 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 441 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Mróz

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito