Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Posiedzenia

31. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

28, 29 i 30 listopada oraz 1, 2 i 7 grudnia 2016 r.

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 2

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 3

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 2

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 3

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 4

retransmisja 3 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja 3 dnia posiedzenia cz. 2

retransmisja 3 dnia posiedzenia cz. 3
retransmisja 4 dnia posiedzenia cz. 1
retransmisja 4 dnia posiedzenia cz. 2

retransmisja 4 dnia posiedzenia cz. 3

retransmisja 5 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja 5 dnia posiedzenia cz. 2

 retransmisja 6 dnia posiedzenia cz. 1

 retransmisja 6 dnia posiedzenia cz. 2

 retransmisja 6 dnia posiedzenia cz. 3

1.
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 29 listopada 2016 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy
Druki sejmowe: 969do druku 96910051005 A
Druki senackie: 327327 A327 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 327uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 969, do druku 969, 1005, 1005-A

druki senackie nr 327, 327 A

 

Był to poselski projekt ustawy.

 

Ustawa zakłada, że kwota wolna od podatku w roku 2017 pozostanie na tym samym poziomie. Celem ustawy jest również zmiana zasad opodatkowania funduszy inwestycyjnych. Ponadto zmieniany jest przepis przejściowy związany z wprowadzeniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania wprowadzonej nowelizacją ordynacji podatkowej z dnia 13 maja 2016 r.

 

Sejm uchwalił ustawę na 30. posiedzeniu w dniu 15 listopada 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 listopada 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 grudnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 15 listopada 2016 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się  16 listopada 2016 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 327 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jacek Włosowicz

2.
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 29 listopada 2016 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy
Druki sejmowe: 965do druku nr 965do druku nr 96510351035 A
Druki senackie: 336336 A336 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 336uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 965, do druku nr 965, 1035, 1035-A

druki senackie nr 336, 336 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.

 

Ustawa wprowadza dodatkowe rozwiązania mające na celu poprawę ściągalności podatku – tzw. pakiet rozwiązań uszczelniających. Proponuje się m.in.: wprowadzenie przepisów modyfikujących  sposoby rozliczeń i postępowań weryfikacyjnych oraz zmiany w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia VAT i odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości podatkowe; zaostrzenie sankcji dla osób biorących udział w oszustwach podatkowych.

 

Sejm uchwalił ustawę na 30. posiedzeniu w dniu 16 listopada 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 17 listopada 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 17 grudnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 18 listopada 2016 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 28 listopada 2016 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 336 A).

Sprawozdawcą komisji w tej sprawie będzie senator Grzegorz Bierecki.

3.
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 Senat w dniu 1 grudnia 2016 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy
Druki sejmowe: 917do druku 917do druku 917949949 A
Druki senackie: 317317 A317 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 317uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017.

druki sejmowe nr 917, do druku nr 917, 949, 949-A

druki senackie nr 317, 317 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.

 

Ustawa jest ściśle związana z projektem ustawy budżetowej na rok 2017 i ma względem niej charakter komplementarny. Propozycje zmian niektórych ustaw znajdują swoje odzwierciedlenie i wymierną korelację w kwotach ujętych w projekcie budżetu państwa na rok 2017 lub wiążą się z prawidłową realizacją przyszłorocznej ustawy budżetowej.

 

Sejm uchwalił ustawę na 29. posiedzeniu w dniu 4 listopada 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 4 listopada 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 4 grudnia 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 7 listopada 2016 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się  28 listopada 2016 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 317 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Mróz.

4.
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej Senat w dniu 1 grudnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 15 listopada 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 952do druku 952do druku 9521007
Druki senackie: 330330 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 330uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej.

druki sejmowe nr 952, do druku nr 952, 1007

druki senackie nr 330, 330 A

 

Były to rządowy projekty ustaw.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.

 

Ustawa zmierza do tego, aby przepisy ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej były stosowane do przychodów ze sprzedaży osiągniętych od dnia 1 stycznia 2018 r. i w konsekwencji nie miały zastosowania do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych w okresie od września 2016 r. do końca grudnia 2017 r.

 

Sejm uchwalił ustawę na 30. posiedzeniu w dniu 15 listopada 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 listopada 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 grudnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 15 listopada 2016 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się  16 listopada 2016 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 330 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Mróz.

5.
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 1 grudnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 890do druku nr 890 960960 A
Druki senackie: 322322 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 322uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 890, do druku nr 890, 960, 960-A

druki senackie nr 322, 322 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.

 

Ustawa wprowadza zmianę mającą na celu zagwarantowanie każdej osobie, która skorzysta ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, że nie poniesie kosztów udzielonego jej świadczenia opieki zdrowotnej w przypadku, gdy wystąpią trudności z potwierdzeniem jej prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Ponadto przywraca się zasadę finansowania z budżetu państwa zakupu szczepionek w ramach programu obowiązkowych szczepień ochronnych. Zadanie to budżet państwa przejmie od Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Sejm uchwalił ustawę na 29. posiedzeniu w dniu 4 listopada 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 4 listopada 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 4 grudnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 7 listopada 2016 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.

 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 23 listopada 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 322 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogusława Orzechowska.

6.
Ustawa o ustanowieniu Krzyża Wschodniego Senat w dniu 1 grudnia 2016 r. wprowadził poprawki (13) do ustawy
Druki sejmowe: 889do druku 889do druku 889914914 A
Druki senackie: 319319 A319 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 319uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ustanowieniu Krzyża Wschodniego.

druki sejmowe nr 889, do druku nr 889, 914, 914-A

druki senackie nr 319, 319 A

 

Był to poselski projekt ustawy.

 

Ustawa ustanawia odznaczenie Krzyż Wschodni jako wyraz wdzięczności oraz szacunku i pamięci dla osób narodowości innej niż polska, które z narażeniem życia niosły pomoc Polakom na dawnych Kresach Wschodnich pierwszej i drugiej Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terenach byłego Związku Sowieckiego i ratowały ich w obliczu prześladowań oraz ludobójstwa w latach 1937-1959.

 

 

Sejm uchwalił ustawę na 29. posiedzeniu w dniu 4 listopada 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 4 listopada 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 4 grudnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 7 listopada 2016 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą,

─  Komisji Kultury i Środków Przekazu.

 

Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 14 listopada 2016 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (10) do ustawy (druk nr 319 A).

Sprawozdawcą komisji w tej sprawie będzie senator Jan Żaryn.

7.
Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 2 grudnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. bez poprawek
Druki senackie: 338338 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 338uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 62, do druku nr 62, 919, 919-A

druki senackie nr 338, 338 A

 

Był to prezydencki projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska Prezydenta w toku prac parlamentarnych została upoważniona Anna Surówka-Pasek – Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Głównym celem ustawy jest przywrócenia poprzednio obowiązującego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). Ustawa zawiera także przepisy regulujące sytuację osób, które w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. nabyły prawo do świadczeń na podstawie obecnie obowiązujących przepisów. Ustawazmierza do likwidacji instytucji emerytury częściowej. Zmieniane są także przepisy innych ustaw określających warunki przyznawania prawa do świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego poszczególnym grupom osób (głównie w kierunku obniżenia wieku emerytalnego do ww. poziomu).

 

Sejm uchwalił ustawę na 30. posiedzeniu w dniu 16 listopada 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 17 listopada 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 17 grudnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 18 listopada 2016 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 25 listopada 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 338 A).

Sprawozdawca Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej będzie senator Bogusława Orzechowska.

Mniejszość komisji przedstawiła wnioski o odrzucenie ustawy oraz o wprowadzenie poprawek (6) do ustawy.

Sprawozdawcą mniejszości będzie senator Mieczysław Augustyn.

8.
Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 1 grudnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 966do druku nr 966do druku nr 96610081008 A
Druki senackie: 337337 A337 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 337uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 966, 1008, 1008-A

druki senackie nr 337, 337 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Obrony Narodowej.

 

Ustawa tworzy nowy rodzaj Sił Zbrojnych RP – wojska obrony terytorialnej (WOT) oraz wprowadza nowy rodzaj czynnej służby wojskowej – Terytorialną Służbę Wojskową (TSW).

 

Sejm uchwalił ustawę na 30. posiedzeniu w dniu 16 listopada 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 17 listopada 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 17 grudnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 18 listopada 2016 r. skierował ustawę do Komisji Obrony Narodowej.

 

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 23 listopada 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 337 A).

Sprawozdawca komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jarosław Rusiecki.

9.
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników Senat w dniu 1 grudnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 935do druku 93510101010 A
Druki senackie: 335335 A335 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 335uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników.

druki sejmowe nr 935 do druku nr 935, 1010, 1010-A

druki senackie nr 335, 335 A, 335 B

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Ustawa definiuje pojęcie „rolniczy handel detaliczny” oraz wskazuje Inspekcję Weterynaryjną, jako organ odpowiedzialny za nadzór nad działalnością prowadzoną w ramach rolniczego handlu detalicznego. Ponadto ustawa jednoznacznie określa zasady opodatkowania i zwolnienia z podatku sprzedaży przez rolników produktów przerobionych z własnej uprawy, hodowli lub chowu.

 

Sejm uchwalił ustawę na 30. posiedzeniu w dniu 16 listopada 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 17 listopada 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 17 grudnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 18 listopada 2016 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 23 listopada 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 335 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Chróścikowski.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 28 listopada 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 335 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Tadeusz Romańczuk.

10.
Ustawa o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych Senat w dniu 1 grudnia 2016 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy
Druki sejmowe: 791do druku 791956956 A
Druki senackie: 328328 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 328uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawao zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych.

druki sejmowe nr 791, do druku nr 791, 956, 956-A

druki senackie nr 328, 328 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Ustawa zmienia sposób wykorzystania środków funduszy promocji produktów rolno-spożywczych w ten sposób, aby środki te w większym stopniu wspierały producentów i hodowców,  którzy wpłacają  na fundusze z należności za zbyte przez nich towary. Ponadto ustawa zmienia skład komisji zarządzających funduszami tak, aby umożliwić przedstawicielom producentów większy wpływ na sposób wydatkowania środków tych funduszy.

 

Sejm uchwalił ustawę na 30. posiedzeniu w dniu 15 listopada 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 16 listopada 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 16 grudnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 16 listopada 2016 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 23 listopada 2016 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (2) do ustawy(druk nr 328 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Józef Łyczak.

11.
Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Senat w dniu 1 grudnia 2016 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy
Druki sejmowe: 469do druku 469838838 A
Druki senackie: 329329 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 329uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

druki sejmowe nr 469, do druku nr 469, 838, 838-A

druki senackie nr 329, 329 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Ustawa ma na celu usprawnienie systemu ubezpieczeń w rolnictwie przez zapewnienie producentom rolnym szerszej dostępności do ubezpieczeń upraw rolnych z dopłatami z budżetu państwa do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych, wprowadzając podwyższone stawki taryfowe, do których będą stosowane dopłaty z budżetu państwa. Zmiana ustawy zapewni i upowszechni sprzedaż umów ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich zawierających pakiety rodzajów ryzyka.

 

Sejm uchwalił ustawę na 30. posiedzeniu w dniu 15 listopada 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 16 listopada 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 16 grudnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 16 listopada 2016 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 23 listopada 2016 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy(druk nr 329 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Przemysław Błaszczyk.

12.
Punkt skreślony z porządku obrad
13.
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Senat w dniu 1 grudnia 2016 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Druki senackie: 244244 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównwczy
Uchwała: 244uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

druki senackie nr 244, 244 S

 

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców została upoważniona senator Grażyna Sztark.

 

Projekt ma na celu zmianę art. 1 pkt 6 ustawy o IPN sprowadzającą się do wykreślenia sformułowania „w okresie od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r.”. Usunięcie tego sformułowania zlikwidowałby ewentualne ograniczenie możliwości prowadzenia nowych zadań przez IPN, w przypadku gdy wydarzenia, miejsca lub postaci byłyby związane z okresem sprzed 8 listopada 1917 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 7 lipca 2016 r. skierował projekt ustawy do:

─ Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─ Komisji Ustawodawczej.

 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 19 października 2016 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawki do projektu ustawy (druk nr 244 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grażyna Sztark.

14.
Drugie czytanie projektu uchwały w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce Senat w dniu 29 listopada 2016 r. podjął uchwałę w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce
Druki senackie: 324324 S324 X
Uchwała: 324uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

druki senackie nr 324, 324 S

 

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Jan Żaryn.

 

Marszałek Senatu w dniu 8 listopada 2016 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 28 listopada 2016 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały (druk nr 324 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Żaryn.

15.
Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach Senat w dniu 1 grudnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 15 listopada 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 904do druku 904do druku 904do druku 904977
Druki senackie: 332332 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 332uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach.

druki sejmowe nr 904, do druku nr 904, 977

druki senackie nr 332, 332 A

 

Był to komisyjny projekt ustawy.

 

Ustawa wprowadza przepisy wskazujące wojewodę jako organ właściwy do przyznania świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce i ustanowienie ministra właściwego do spraw wewnętrznych jako organu wyższego stopnia w tych sprawach. Ponadto w ustawie zawarto przepisy zapewniające powstanie mechanizmów gwarantujących efektywne wydatkowanie tych środków z rezerwy celowej oraz usprawniające przepływ informacji pomiędzy zainteresowanymi organami o powstających potrzebach i wydatkowanych środkach.

 

Sejm uchwalił ustawę na 30. posiedzeniu w dniu 15 listopada 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 16 listopada 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 16 grudnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 16 listopada 2016 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą odbyło się 30 listopada 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek  (druk nr 332 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Artur Warzocha.

16.
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Senat w dniu 1 grudnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 930do druku 93010091009 A
Druki senackie: 334334 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 334uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

druki sejmowe nr 930, do druku nr 930, 1009, 1009-A

druki senackie nr 334, 334 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Ustawa ma na celu uaktualnienie nazw jednostek podległych wcześniej Ministrowi Spraw Wewnętrznych, a obecnie Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ponadto ustawa wyodrębnia z działu geodezji i kartografii sprawy związane z infrastrukturą informacji przestrzennej oraz przyporządkowanie ich ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji.

Sejm uchwalił ustawę na 30. posiedzeniu w dniu 16 listopada 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 17 listopada 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 17 grudnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 18 listopada 2016 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 29 listopada 2016 r. 

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy(druk nr 334 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jadwiga Rotnicka.

17.
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt Senat w dniu 1 grudnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 15 listopada 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 897do druku 897do druku 897986
Druki senackie: 331331 A331 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 331uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt.

druki sejmowe nr 897, do druku 897, 986

druki senackie nr 331, 331 A, 331 B

 

Był to poselski projekt ustawy.

 

Ustawa zmierza m.in. do uzupełnienia zakresu zadań własnych gminy o zadanie polegające na zapobieganiu bezdomności zwierząt.

 

Sejm uchwalił ustawę na 30. posiedzeniu w dniu 15 listopada 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 16 listopada 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 16 grudnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 16 listopada 2016 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Spraw Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 23 listopada 2016 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy(druk nr 331 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Przemysław Błaszczyk.

 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 29 listopada 2016 r. 

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy(druk nr 331 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jadwiga Rotnicka.

18.
Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 1 grudnia 2016 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy
Druki sejmowe: 972do druku 97210191019 A
Druki senackie: 342342 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 342uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 972, 1019, 1019-A

druki senackie nr 342, 342 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Ustawa ma na celu przede wszystkim zapewnienie szybszego uruchomienia i prawidłowego wdrażania działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wprowadzane zmiany dotyczą m.in.: upoważnienia do przekazywania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej wyników analiz chemicznych gleb pochodzących z wniosków o przyznanie płatności rolno-środowiskowej; powierzenia ARiMR wdrażania działań „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” oraz „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw”; umożliwienie podmiotom wdrażającym powoływania organów opiniodawczo-doradczych w sprawach należących do ich kompetencji, w skład których mogą wchodzić osoby posiadające specjalistyczną wiedzę, również jeśli nie są one pracownikami podmiotu wdrażającego; zapewnienie możliwości przyznawania pomocy na operacje, w przypadku wyczerpania środków w ramach danego limitu środków na dany rok i jeżeli są dostępne środki w ramach limitu środków określonego na kolejny rok lub lata.

 

Sejm uchwalił ustawę na 31. posiedzeniu w dniu 29 listopada 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 listopada 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 grudnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 29 listopada 2016 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 30 listopada 2016 r. 

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (3) do ustawy(druk nr 342 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Chróścikowski.

19.
Ustawa o wypowiedzeniu Statutu Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii, sporządzonego w Madrycie dnia 13 września 1983 r. Senat w dniu 1 grudnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 955979
Druki senackie: 333333 A333 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 333uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o wypowiedzeniu Statutu Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii, sporządzonego w Madrycie dnia 13 września 1983 r.

druki sejmowe nr 955, 979

druki senackie nr 333, 333 A, 333 B

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Wolę wystąpienia z Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii (ICGEB) wyraziły wydziały PAN oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto wypowiedzenie Statutu jest spowodowane m.in. znaczącym wzrostem składki członkowskiej.

 

Sejm uchwalił ustawę na 30. posiedzeniu w dniu 16 listopada 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 17 listopada 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 17 grudnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 18 listopada 2016 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Nauki, Edukacji i Sportu,

─  Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 29 listopada 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek  (druk nr 333 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Tomasz Grodzki.

 

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 30 listopada 2016 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek  (druk nr 333 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Wach.

20.
Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 2 grudnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 30 listopada 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 996do druku nr 996do druku nr 99610121012 A
Druki senackie: 345345 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 345uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 996, do druku nr 966, 1012, 1012-A

druki senackie nr 345, 345 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Energii.

 

Nowelizacja umożliwi wykorzystanie metanu w likwidowanych zakładach górniczych lub ich oznaczonych częściach bez konieczności uzyskania koncesji węglowodorowej. Ustawa wydłuża również czas obowiązywania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych.

 

Sejm uchwalił ustawę na 31. posiedzeniu w dniu 30 listopada 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 listopada 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 30 grudnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 30 listopada 2016 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Środowiska,

─  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

 

Posiedzenie Komisji Środowiska oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 30 listopada 2016 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 345 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Adam Gawęda.

21.
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 2 grudnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 30 listopada 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 99910111011 A
Druki senackie: 346346 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 346uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 999, 1011, 1011-A

druki senackie nr 346, 346 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Energii.

 

Ustawa dotyczy przepisów w zakresie określenia poziomów Narodowych Celów Wskaźnikowych na kolejne lata (zmniejszenie kosztów realizacji NCW), a także wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 10 września 2015 r. i dostosowania przepisów ustawy do przepisów Unii Europejskiej (dyrektywa 2009/73/WE) w zakresie wymogów dotyczących interwencji państwa odnoszącej się do regulowania cen gazu ziemnego przez wyłączenie przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję na obrót paliwami gazowymi lub koncesję na obrót gazem ziemnym z zagranicą i prowadzących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży paliw gazowych z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

 

Sejm uchwalił ustawę na 31. posiedzeniu w dniu 30 listopada 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 listopada 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 30 grudnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 30 listopada 2016 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 30 listopada 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 346 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Peczkis.

22.
Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 2 grudnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 30 listopada 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 997do druku 9971000
Druki senackie: 347347 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 347uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 997 i 1000

druki senackie nr 347, 347 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Cyfryzacji.

 

Ustawa ma na celu m.in.: przesunięcie na 4 czerwca 2018 r. wejścia w życie ustaw związanych z uruchomieniem zmodernizowanego Systemu Informatycznego Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPIK 2.0). Nowelizacja przewiduje możliwość wydawania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące - za kierowanie pojazdem z prędkością przekraczającą 50 km/h na obszarze zabudowanym - tylko na podstawie informacji o popełnionym naruszeniu. Ponadto ustawa wprowadza także regulację, na podstawie której do czasu uruchomienia CEPiK 2.0 starosta będzie wydawał decyzję o skierowaniu kierowcy prowadzącego pojazd pod wpływem środka odurzającego na kurs reedukacyjny – na podstawie odpisu wyroku sądowego.

 

 

Sejm uchwalił ustawę na 31. posiedzeniu w dniu 30 listopada 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 listopada 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 30 grudnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 30 listopada 2016 r. skierował ustawę do Komisji Infrastruktury.

 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 30 listopada 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 347 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Hamerski.

23.
Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym Senat w dniu 2 grudnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 30 listopada 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 963do druku 963do druku 963do druku 96310521052 A
Druki senackie: 344344 A344 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Uwagi
Uchwała: 344uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.

druki sejmowe nr 963, do druku 963, 1052, 1052-A

druki senackie nr 344, 344 A

Był to poselski projekt ustawy.

 

Ustawa dotyczy określenia organizacji i trybu postępowania przed TK, wzmocnienia legitymacji Zgromadzenia Ogólnego, w szczególności przy przedstawianiu kandydatów na Prezesa TK.

 

Sejm uchwalił ustawę na 31. posiedzeniu w dniu 30 listopada 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 listopada 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 30 grudnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 30 listopada 2016 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 30 listopada 2016 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 345 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Michał Seweryński.

Mniejszość komisji wnosi o odrzucenie (druk nr 344 A).

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.

24.
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby Senat w dniu 2 grudnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 1 grudnia 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 10491069
Druki senackie: 352352 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 352uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby.

druki sejmowe nr 1049, 1069

druki senackie nr 352, 352 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Ustawa ma na celu dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w którym zbadano konstytucyjność przepisów ustaw zawierających dyspozycje do uregulowania aktem niższego rzędu niż ustawa kwestii dotyczących szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby.

 

Sejm uchwalił ustawę na 31. posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 1 grudnia 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 31 grudnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 1 grudnia 2016 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 2 grudnia 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 352 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Ambrozik.

25.
Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 2 grudnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 1 grudnia 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1058do druku 1058do druku 10581081
Druki senackie: 353353 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 353uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1058, do druku 1058, 1081

druki senackie nr 353, 353 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Główną zmianą wprowadzaną przez ustawę jest uwzględnienie finansowania edukacji dzieci w wieku 6 lat i powyżej objętych wychowaniem przedszkolnym w ramach części oświatowej subwencji ogólnej. Ustawa przewiduje również dostosowanie przepisów dotyczących dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (udzielanie, rozliczanie dotacji) w związku koniecznością wyłączenia tej kategorii dzieci z finansowania w ramach tej dotacji.

 

Sejm uchwalił ustawę na 31. posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 1 grudnia 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 31 grudnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 1 grudnia 2016 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 2 grudnia 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 353 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Robert Gaweł.

26.
Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi Senat w dniu 2 grudnia 2016 r. wprowadził poprawki (7) do ustawy
Druki sejmowe: 790do druku 790do druku 790do druku 790983983 A
Druki senackie: 348348 A348 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 348uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

druki sejmowe nr 790, do druku nr 790, 983, 983-A

druki senackie nr 348, 348 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Celem projektowanej ustawy jest wyeliminowanie z łańcucha dostaw surowców rolnych i żywności stosowania nieuczciwych praktyk handlowych. Ustawa wprowadza definicje przewagi kontraktowej i czynu nieuczciwego wykorzystania tej przewagi oraz określa sankcje administracyjnoprawne z tytułu dopuszczenia się tego rodzaju czynu, a także tryb egzekwowania przepisów i stosowania sankcji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 

Sejm uchwalił ustawę na 31. posiedzeniu w dniu 30 listopada 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 listopada 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 30 grudnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 30 listopada 2016 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

─  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 1 i 2 grudnia 2016 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (7) do ustawy (druk nr 348 A).

Sprawozdawcą komisji w tej sprawie będzie senator Jerzy Chróścikowski.

27.
Zmiany w składzie komisji senackich Senat w dniu 2 grudnia 2016 r. podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich
Druki senackie: 343
Uchwała: 343uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Zmiany w składzie komisji senackich.

druk senacki nr 343
 

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie odbyło się 30 listopada  2016 r.

Komisja przedstawiła wniosek w tej sprawie (druk nr 343).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Sławomir Rybicki.

28.
Ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Senat w dniu 7 grudnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 2 grudnia 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1047do druku 10471068
Druki senackie: 356356 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 356uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

druki sejmowe nr 1047, do druku 1047, 1068

druki senackie nr 356, 356 A
 

Był to poselski projekt ustawy.

Ustawa zmienia zasady powołania Prezesa PAŻP. Ponadto wprowadza się zmianę w zakresie wymagań, jakie powinien spełniać kandydat ubiegający się o powołanie na to stanowisko.

 

Sejm uchwalił ustawę na  31 posiedzeniu w dniu 2 grudnia  2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 2 grudnia 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 1 stycznia 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 2 grudnia 2016 r. skierował ustawę do Komisji Infrastruktury.
 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 6 grudnia 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 356 A).

Sprawozdawcą komisji w tej sprawie będzie senator Robert Gaweł.

29.
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach Senat w dniu 7 grudnia 2016 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy
Druki sejmowe: 1044do druku 104410831083 A
Druki senackie: 355355 A355 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 355uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach.

druki sejmowe nr 1044, do druku 1044, 1083, 1083-A

druki senackie nr 355, 355 A

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa wprowadza nową kategorię zgromadzeń – zgromadzenia cykliczne. Nowe przepisy mają na celu umożliwienie zwrócenia się z wnioskiem do wojewody o wyrażenie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń, w przypadku organizowania ich przez tego samego organizatora w tym samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej cztery razy w roku według opracowanego terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych, które odbywały się w ciągu ostatnich trzech lat, chociażby nie w formie zgromadzeń i miały na celu w szczególności uczczenie doniosłych i istotnych dla historii RP wydarzeń. Ponadto modyfikowane są zasady określania pierwszeństwa wniosków dotyczących organizacji dwóch lub więcej zgromadzeń w tym samym czasie i choćby częściowo w tym samym miejscu. Ustawa rozstrzyga ponadto, że zgromadzenia organizowane przez organy władzy publicznej lub kościoły i inne związki wyznaniowe mają pierwszeństwo (co do miejsca i czasu) przed i innymi zgromadzeniami organizowanymi na zasadach i w trybie określonym w ustawie – Prawo zgromadzeniach.

 

Sejm uchwalił ustawę na  31 posiedzeniu w dniu 2 grudnia  2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 2 grudnia 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 1 stycznia 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 2 grudnia 2016 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 6 grudnia 2016 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 355 A).

Sprawozdawcą komisji w tej sprawie będzie senator Arkadiusz Grabowski.

Mniejszość komisji zgłosiła wniosek o odrzucenie ustawy.

Sprawozdawcą mniejszości komisji w tej sprawie będzie senator Piotr Florek.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito