Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Opinie i ekspertyzy

nr,
wersja pdf
Tytuł Autor do druku,
inne informacje
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych usta (druk nr 194) 194o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych usta (druk nr 194) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku nr 194
Opinia do ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (druk nr 186) 186.pdf

Opinia do ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (druk nr 186) Biuro Legislacyjne
Mirosław Reszczyński
do druku nr 186
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 185) 185o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 185) Biuro Legislacyjne
Danuta Drypa
do druku nr 185
Opinia do ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (druk nr 183) 183.pdf

Opinia do ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (druk nr 183) Biuro Legislacyjne
Adam Niemczewski
do druku nr 183
Opinia do ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 184) 184o.pdf

Opinia do ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 184) Biuro Legislacyjne
Mirosław Reszczyński
do druku nr 184
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (druk nr 182) 182o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (druk nr 182) Biuro Legislacyjne
Bożena Langner
do druku nr 182
Opinia do ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (druk nr 180) 180o.pdf

Opinia do ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (druk nr 180) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
Bożena Langner
Beata Mandylis
Aldona Figura
do druku nr 180
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych (druk nr 181) 181.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych (druk nr 181) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku nr 181
 Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 179) 179o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 179) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do druku nr 179
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (druk nr 178) 178o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (druk nr 178) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do druku nr 178
Opinia do ustawy o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej (druk nr 177) 177.pdf

Opinia do ustawy o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej (druk nr 177) Biuro Legislacyjne
Aldona Figura
do druku nr 177
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 174) 174o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 174) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do druku nr 174
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 173) 173o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 173) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 173
Opinia do ustawy o  zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 172) 172.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 172) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do druku nr 172
Opinia do ustawy o  dokończeniu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba (druk nr 171) 171.pdf

Opinia do ustawy o dokończeniu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba (druk nr 171) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do druku nr 171
Opinia do ustawy o zmianie ustawy ‒ Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 170) 170o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy ‒ Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 170) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku nr 170
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy (druk nr 169) 169o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy (druk nr 169) Biuro legislacyjne
Bożena Langner
do druku nr 169
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw (druk nr 161) 161o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw (druk nr 161) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 161
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (druk nr 164) 164o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (druk nr 164) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku nr 164
Opinia do ustawy o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej (druk nr 160) 160o.pdf

Opinia do ustawy o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej (druk nr 160) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 160
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 163) 163o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 163) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku nr 163
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o wyścigach konnych (druk nr 159) 159o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o wyścigach konnych (druk nr 159) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku nr 159
Opinia prawna w sprawie zasadności podjęcia petycji
oznaczonej nr P9-06/16 o bezpieczeństwie energetycznym
kraju dotyczącej ograniczeń w uzyskiwaniu koncesji
na wydobywanie kopalin, w szczególności czy problem
przedstawiony w petycji jest realny i czy wymaga
podjęcia odpowiednich prac legislacyjnych i dlaczego oe-250_inter.pdf

Opinia prawna w sprawie zasadności podjęcia petycji oznaczonej nr P9-06/16 o bezpieczeństwie energetycznym kraju dotyczącej ograniczeń w uzyskiwaniu koncesji na wydobywanie kopalin, w szczególności czy problem przedstawiony w petycji jest realny i czy wymaga podjęcia odpowiednich prac legislacyjnych i dlaczego Prof. dr hab. Bartosz Rakoczy
Kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska UMK w Toruniu,
Radca prawny
OE-250
Jak uniknąć marnotrawienia żywności – strategie poprawy wydajności łańcucha dystrybucji w UE w zakresie przekazywania darowizn żywności na cele charytatywne oe-249_nowy_inter.pdf

Jak uniknąć marnotrawienia żywności – strategie poprawy wydajności łańcucha dystrybucji w UE w zakresie przekazywania darowizn żywności na cele charytatywne Prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
OE-249
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 158) 158o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 158) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku nr 158
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druk nr 150) 150o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druk nr 150) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 150
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 149) 149o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 149) Biuro Legislacyjne
Aldona Figura
do druku nr 149
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o lasach (druk nr 148) 148o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o lasach (druk nr 148) Biuro Legislacyjne
Mirosław Reszczyński
do druku nr 148
Analiza prawna przepisów ustawy
o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości
Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
oraz o zmianie niektórych ustaw zwana dalej ustawą
(druk senacki nr 124) oe-248.pdf

Analiza prawna przepisów ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw zwana dalej ustawą (druk senacki nr 124) Prof. dr hab. Małgorzata Korzycka
Katedra Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
OE-248
Opinia do ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (druk nr 146) 146o.pdf

Opinia do ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (druk nr 146) Biuro Legislacyjne
Bożena Langner
do druku nr 146
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito