Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Opinie i ekspertyzy

nr,
wersja pdf
Tytuł Autor do druku,
inne informacje
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 249) 249o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 249) Biuro Legislacyjne
Bożena Langner
do druku nr 249
Opinia do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 242) 242o.pdf

Opinia do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 242) Biuro legislacyjne
Katarzyna Konieczko
do druku nr 242
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o sporcie (druk nr 241) 241o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o sporcie (druk nr 241) Biuro Legislacyjne
Bożena Langner
do druku nr 241
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (druk nr 240 240o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (druk nr 240 Biuro Legislacyjne
Aldona Figura
do druku nr 240
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 239) 239o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 239) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku nr 239
 Opinia do ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 238) 238o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 238) Biuro Legislacyjne
Danuta Drypa
do druku nr 238
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o sporcie (druk nr 235) 235o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o sporcie (druk nr 235) Biuro Legislacyjne
Bożena Langner
do druku nr 235
Opinia do ustawy o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Czarnogóry, podpisanego w Brukseli dnia 19 maja 2016 r. (druk nr 234) 234o.pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Czarnogóry, podpisanego w Brukseli dnia 19 maja 2016 r. (druk nr 234) Biuro Legislacyjne
Aldona Figura
do druku nr 234
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece (druk nr 233) 233o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece (druk nr 233) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku nr 233
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (druk nr 232) 232o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (druk nr 232) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do druku nr 232
Opinia do ustawy o  zmianie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (druk nr 230) 230o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (druk nr 230) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku nr 230
Opinia do ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (druk nr 231) 231o.pdf

Opinia do ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (druk nr 231) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 231
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (druk nr 229) 229o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (druk nr 229) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku nr 229
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo atomowe (druk nr 228) 228o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo atomowe (druk nr 228) Biuro Legislacyjne
Mirosław Reszczyński
do druku nr 228
Opinia do ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (druk nr 227) 227o.pdf

Opinia do ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (druk nr 227) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku nr 227
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (druk nr 226) 226o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (druk nr 226) Biuro Legislacyjne
Danuta Drypa
do druku nr 226
Opinia do ustawy o  zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej (druk nr 225) 225m.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej (druk nr 225) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do druku nr 225
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 216) 216o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 216) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do druku nr 216
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 215) 215_2.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 215) Biuro Legislacyjne
Mirosław Reszczyński
do druku nr 215
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 213) 213o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 213) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do druku nr 213
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 214) 214o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 214) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 214
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (druk nr 212) 212o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (druk nr 212) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku nr 212
Opinia do ustawy o Radzie Mediów Narodowych (druk nr 211) 211.pdf

Opinia do ustawy o Radzie Mediów Narodowych (druk nr 211) Biuro Legislacyjne
Danuta Drypa
do druku nr 211
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o administracji podatkowej (druk nr 205) 205o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o administracji podatkowej (druk nr 205) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 205
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 204) 204o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 204) Biuro Legislacyjne
Adam Niemczewski
do druku nr 204
Opinia do ustawy o działaniach antyterrorystycznych (druk nr 203) 203o.pdf

Opinia do ustawy o działaniach antyterrorystycznych (druk nr 203) Biuro Legislacyjne
Aldona Figura
Beata Mandylis
do druku nr 203
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 202) 202o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 202) Biuro Legislacyjne
Danuta Drypa
do druku nr 202
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (druk nr 201) 201o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (druk nr 201) Biuro Legislacyjne
Beata Mandylis
do druku nr 201
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk nr 200) 200o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk nr 200) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku nr 200
Opinia do ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (druk nr 195) 195o.pdf

Opinia do ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (druk nr 195) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku nr 195
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito