Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Opinie i ekspertyzy

nr,
wersja pdf
Tytuł Autor do druku,
inne informacje
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 689) 689o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 689) Biuro Legislacyjne
Adam Niemczewski
do druku nr 689
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 686) 686o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 686) Biuro Legislacyjne
Katarzyna Konieczko
do druku nr 686
Opinia do ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 685) 685o.pdf

Opinia do ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 685) Biuro Legislacyjne
Beata Mandylis
do druku nr 685
Opinia do ustawy o dotacji dla Fundacji Dziedzictwa Kulturowego przeznaczonej na uzupełnienie kapitału wieczystego (druk nr 684) 684o.pdf

Opinia do ustawy o dotacji dla Fundacji Dziedzictwa Kulturowego przeznaczonej na uzupełnienie kapitału wieczystego (druk nr 684) Biuro Legislacyjne
Danuta Drypa
do druku nr 684
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (druk nr 683) 683o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (druk nr 683) Biuro Legislacyjne
Danuta Drypa
do druku nr 683
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 679) 679o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 679) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku nr 679
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (druk nr 678) 678o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (druk nr 678) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku nr 678
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (druk nr 677) 677o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (druk nr 677) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do druku nr 677
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody (druk nr 673) 673o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody (druk nr 673) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku nr 673
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 671) 671o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 671) Biuro Legislacyjne
Mirosław Reszczyński
do druku nr 671
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (druk nr 672) 672o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (druk nr 672) Biuro Legislacyjne
Iwona Kozera-Rytel
do druku nr 672
Opinia o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 670)do ustawy  670o.pdf

Opinia o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 670)do ustawy Biuro Legislacyjne
Adam Niemczewski
do druku nr 670
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (druk nr 669) 669o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (druk nr 669) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do durku nr 669
Opinia do ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni (druk nr 668) 668o.pdf

Opinia do ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni (druk nr 668) Biuro Legislacyjne
Aldona Figura
do druku nr 668
Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (druk nr 667) 667o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (druk nr 667) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 667
Ocena wpływu opieki naprzemiennej na małoletnie dzieci i ich relacje z rodzicami oe-263_internet.pdf

Ocena wpływu opieki naprzemiennej na małoletnie dzieci i ich relacje z rodzicami dr Ewa Milewska OE- 263
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 666) 666o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 666) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 666
Opinia do ustawy o  zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 665) 665o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 665) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do druku nr 665
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 664) 664o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 664) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 664
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 661) 661o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 661) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku nr 661
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 663) 663o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 663) Biuro Legislacyjne
Bożena Langner
do druku nr 663
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 660) 660o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 660) Biuro Legislacyjne
Bożena Langner
do druku nr 660
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (druk nr 654) 654o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (druk nr 654) Biuro Legislacyjne
Beata Mandylis
do druku nr 654
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 653) 653o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 653) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 653
Opinia do ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (druk nr 652) 652o.pdf

Opinia do ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (druk nr 652) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku nr 652
Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego (druk nr 651) 651o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego (druk nr 651) Biuro Legislacyjne
Aldona Figura
do druku nr 651
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 650) 650o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 650) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku nr 650
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw (druk nr 649) 649o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw (druk nr 649) Biuro Legislacyjne
Beata Mandylis
do druku nr 649
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 648) 648o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 648) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku nr 648
Opinia do ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa (druk nr 647) 647o.pdf

Opinia do ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa (druk nr 647) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 647
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito