Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Opinie i ekspertyzy

nr,
wersja pdf
Tytuł Autor do druku,
inne informacje
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw (druk nr 486) 486o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw (druk nr 486) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do druku nr 486
Opinia do ustawy o  zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 479) 479o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 479) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku nr 479
Opinia do ustawy o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej (druk nr 478) 478o.pdf

Opinia do ustawy o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej (druk nr 478) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do druku nr 478
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo konsularne (druk nr 477) 477o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo konsularne (druk nr 477) Biuro Legislacyjne
Aldona Figura
do druku nr 477
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 476) 476o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 476) Biuro Legislacyjne
Aldona Figura
do druku nr 476
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody (druk nr 475) 475o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody (druk nr 475) Biuro Legislacyjne
Mirosław Reszczyński
do druku nr 475
Opinia do ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (druk nr 474) 474o.pdf

Opinia do ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (druk nr 474) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do druku nr 474
Opinia do ustawy o ratyfikacji  Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o readmisji osób, podpisanej w Warszawie dnia 22 sierpnia 2016 r. (druk nr 473) 473o.pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o readmisji osób, podpisanej w Warszawie dnia 22 sierpnia 2016 r. (druk nr 473) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 473
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (druk nr 472) 472o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (druk nr 472) Biuro Legislacyjne
Bożena Langner
do druku nr 472
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 471) 471o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 471) Biuro Legislacyjne
Bożena Langner
do druku nr 471
Opinia do ustawy o ustanowieniu Krzyża Zachodniego (druk nr 470) 470o.pdf

Opinia do ustawy o ustanowieniu Krzyża Zachodniego (druk nr 470) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 470
Opinia do ustawy o inwestycjach w zakresie budowy lub przebudowy toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metra (druk nr 469) 469o.pdf

Opinia do ustawy o inwestycjach w zakresie budowy lub przebudowy toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metra (druk nr 469) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku nr 469
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (druk nr 460) 460o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (druk nr 460) Biuro Legislacyjne
Mirosław Reszczyński
do druku nr 460
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (druk nr 459) 459o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (druk nr 459) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku nr 459
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (druk nr 458) 458o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (druk nr 458) Biuro Legislacyjne
Beata Mandylis
do druku nr 458
Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych (druk nr 457) 457o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych (druk nr 457) Biuro Legislacyjne
Aldona Figura
do druku nr 457
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (druk nr 456) 456o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (druk nr 456) Biuro Legislacyjne
Bożena Langner
do druku nr 456
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 455) 455o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 455) Biuro Legislacyjne
Bożena Langner
do druku nr 455
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (druk nr 454) 454o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (druk nr 454) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku nr 454
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (druk nr 453) 453o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (druk nr 453) Biuro Legislacyjne
Beata Mandylis
do druku nr 453
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 452) 452o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 452) Biuro Legislacyjne
Beata Mandylis
do druku nr 452
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (druk nr 451) 451o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (druk nr 451) Biuro Legislacyjne
Beata Mandylis
do druku nr 451
Analiza przeznaczenia i rozkładu terytorialnego
środków wydatkowanych z funduszy pomocowych
Unii Europejskiej w województwie mazowieckim
w latach 2007-2015 oe-259_internet.pdf

OE-259

Analiza przeznaczenia i rozkładu terytorialnego środków wydatkowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej w województwie mazowieckim w latach 2007-2015 dr Joanna Śmiechowicz
Katedra Finansów Publicznych
Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
OE-259
Symulacja budżetu województwa
„zewnętrznego” pod kątem zrównoważenia
dochodów i wydatków w proponowanym
wariancie podziału Mazowsza oe_258_internet_.pdf

OE-258

Symulacja budżetu województwa „zewnętrznego” pod kątem zrównoważenia dochodów i wydatków w proponowanym wariancie podziału Mazowsza dr Tomasz M. Budzyński
Katedra Finansów Publicznych
Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej
OE-258
Struktura społeczno-gospodarcza
oraz trendy rozwojowe województwa mazowieckiego
na tle regionów sąsiednich.
Wnioski do korekty podziału terytorialnego
(materiał analityczno-dyskusyjny) oe-257_internet.pdf

OE-257

Struktura społeczno-gospodarcza oraz trendy rozwojowe województwa mazowieckiego na tle regionów sąsiednich. Wnioski do korekty podziału terytorialnego (materiał analityczno-dyskusyjny) dr hab. Przemysław Śleszyński
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
OE-257
Zróżnicowanie obszaru województwa mazowieckiego pod względemm historycznym, demograficznym i warunków życia. Wnioski do korekty podziału terytorialnego oe-256-internet.pdf

OE-256

Zróżnicowanie obszaru województwa mazowieckiego pod względemm historycznym, demograficznym i warunków życia. Wnioski do korekty podziału terytorialnego dr Piotr Łysoń OE- 256
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (druk nr 444) 444o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (druk nr 444) Biuro Legislacyjne
Danuta Drypa
do druku nr 444
Opinia do ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 443) 443o.pdf

Opinia do ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 443) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 443
Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (druk nr 442) 442o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (druk nr 442) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do druku nr 442
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 441) 441o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 441) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 441
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito