Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Opinie i ekspertyzy

nr,
wersja pdf
Tytuł Autor do druku,
inne informacje
Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk nr 696) 696o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk nr 696) Biuro Legislacyjne
Marek Jarentowski
Michał Gil
do druku nr 696
Opinia do ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (druk nr 695) 695o.pdf

Opinia do ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (druk nr 695) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do druku nr 695
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druk nr 694) 694o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druk nr 694) Biuro Legislacyjne
Aldona Figura
do druku nr 694
Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druk nr 693) 693o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druk nr 693) Biuro Legislacyjne
Iwona Kozera Rytel
do druku nr 693
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska(druk nr 692) 692o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska(druk nr 692) Biuro Legislacyjne
Mirosław Reszczyński
do druku nr 692
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 691) 691o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 691) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 691
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 690) 690o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 690) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do durku nr 690
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 689) 689o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 689) Biuro Legislacyjne
Adam Niemczewski
do druku nr 689
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 686) 686o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 686) Biuro Legislacyjne
Katarzyna Konieczko
do druku nr 686
Opinia do ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 685) 685o.pdf

Opinia do ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 685) Biuro Legislacyjne
Beata Mandylis
do druku nr 685
Opinia do ustawy o dotacji dla Fundacji Dziedzictwa Kulturowego przeznaczonej na uzupełnienie kapitału wieczystego (druk nr 684) 684o.pdf

Opinia do ustawy o dotacji dla Fundacji Dziedzictwa Kulturowego przeznaczonej na uzupełnienie kapitału wieczystego (druk nr 684) Biuro Legislacyjne
Danuta Drypa
do druku nr 684
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (druk nr 683) 683o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (druk nr 683) Biuro Legislacyjne
Danuta Drypa
do druku nr 683
Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 682) 682o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 682) Biuro Legislacyjne
Beata Mandylis
dod ruku nr 682
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk nr 681) 681o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk nr 681) Biuro Legislacyjne
Beata Mandylis
do druku nr 681
Opinia do ustawy o Służbie Ochrony Państwa (druk nr 680) 680o.pdf

Opinia do ustawy o Służbie Ochrony Państwa (druk nr 680) Biuro Legislacyjne
Danuta Drypa
do druku nr 680
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 679) 679o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 679) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku nr 679
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (druk nr 678) 678o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (druk nr 678) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku nr 678
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (druk nr 677) 677o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (druk nr 677) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do druku nr 677
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody (druk nr 673) 673o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody (druk nr 673) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku nr 673
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 671) 671o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 671) Biuro Legislacyjne
Mirosław Reszczyński
do druku nr 671
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (druk nr 672) 672o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (druk nr 672) Biuro Legislacyjne
Iwona Kozera-Rytel
do druku nr 672
Opinia o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 670)do ustawy  670o.pdf

Opinia o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 670)do ustawy Biuro Legislacyjne
Adam Niemczewski
do druku nr 670
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (druk nr 669) 669o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (druk nr 669) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do durku nr 669
Opinia do ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni (druk nr 668) 668o.pdf

Opinia do ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni (druk nr 668) Biuro Legislacyjne
Aldona Figura
do druku nr 668
Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (druk nr 667) 667o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (druk nr 667) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 667
Ocena wpływu opieki naprzemiennej na małoletnie dzieci i ich relacje z rodzicami oe-263_internet.pdf

Ocena wpływu opieki naprzemiennej na małoletnie dzieci i ich relacje z rodzicami dr Ewa Milewska OE- 263
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 666) 666o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 666) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 666
Opinia do ustawy o  zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 665) 665o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 665) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do druku nr 665
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 664) 664o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 664) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 664
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 661) 661o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 661) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku nr 661
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito