Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
585 A 21.09.2017 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o ustawie o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze”
585 Z 22.09.2017 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury (wraz z zestwieniem wniosków) o ustawie o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze”
584 18.09.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego
584 A 20.09.2017 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego
583 18.09.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń
583 A 20.09.2017 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń
583 B 20.09.2017 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń
583 Z 27.09.2017 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń
582 18.09.2017 r. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium
582 A 20.09.2017 r. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium
581 28.08.2017 r. Projekt uchwały w 70. rocznicę urodzin błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki kapelana „Solidarności”
580 24.08.2017 r. Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2016 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
579 27.07.2017 r. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919
579-601 S 18.10.2017 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 (druk senacki nr 579) oraz o projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 (druk senacki nr 601)
578 27.07.2017 r. Projekt uchwały w 55. rocznicę śmierci Arcybiskupa Eugeniusza Baziaka
578 S 20.09.2017 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w 55. rocznicę śmierci Arcybiskupa Eugeniusza Baziaka (druk nr 578)
577 27.07.2017 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
577 S 5.12.2017 r. Sprawozdanie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Ustawodawczej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
576 26.07.2017 r. Projekt opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania prawa oraz ustanawiającej szczegółowe zasady w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczącej delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego COM(2017)278
576 S 26.07.2017 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej o projekcie opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania prawa oraz ustanawiającej szczegółowe zasady w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczącej delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego - COM(2017) 278 (druk senacki nr 576)
575 21.07.2017 r. Projekt uchwały w siedemdziesiątą rocznicę urodzin Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki
575/581 S 20.09.2017 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w siedemdziesiątą rocznicę urodzin Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki (druk nr 575) oraz o projekcie uchwały w 70. rocznicę urodzin błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki kapelana „Solidarności” (druk nr 581)
574 21.07.2017 r. Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości
574 A 25.07.2017 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Infrastruktury (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o Krajowym Zasobie Nieruchomości
573 21.07.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
573 A 25.07.2017 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
572 21.07.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw
572 A 25.07.2017 r. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw
571 21.07.2017 r. Ustawa o ratyfikacji Umowy w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), podpisanej w Warszawie dnia 9 marca 2017 r.
571 A 25.07.2017 r. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o ratyfikacji Umowy w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), podpisanej w Warszawie dnia 9 marca 2017 r.
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito