Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
422 A 20.02.2017 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa
422 B 22.02.2017 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa
422 Z 3.03.2017 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa
421 10.02.2017 r. Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów
421 A 20.02.2017 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury o ustawie o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów
421 Z 3.03.2017 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury, Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów
420 10.02.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych
420 A 20.02.2017 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych
419 10.02.2017 r. Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa
419 A 15.02.2017 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa
419 Z 21.02.2017 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa
418 10.02.2017 r. Ustawa o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa
418 A 15.02.2017 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa
417 10.02.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
417 A 16.02.2017 r. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
416 10.02.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
416 A 2.03.2017 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
416 Z 3.03.2017 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
415 10.02.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
415 A 16.02.2017 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
415 B 21.02.2017 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
415 Z 21.02.2017 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
414 10.02.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych
414 A 20.02.2017 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o finansach publicznych
413 10.02.2017 r. Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami
413 A 20.02.2017 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami
412 13.02.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
412 A 20.02.2017 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
411 13.02.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
411 A 20.02.2017 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito