Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
389 A 16.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych
388 15.12.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustaw.
388 A 20.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą o ustawie o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustaw
387 15.12.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
387 A 20.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
386 15.12.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy
386 A 10.01.2017 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy
386 Z 11.01.2017 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy
385 15.12.2016 r. Ustawa o ratyfikacji Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN), sporządzonego w Genewie dnia 19 stycznia 1996 r.
385 A 20.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN), sporządzonego w Genewie dnia 19 stycznia 1996 r.
384 15.12.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
384 A 20.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawcza oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
383 15.12.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości
383 A 15.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o rachunkowości
382 15.12.2016 r. Ustawa o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020"
382 A 15.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020"
381 15.12.2016 r. Ustawa o ustanowieniu "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020"
381 A 15.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o ustanowieniu "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020"
381 Z 16.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–2020”
380 15.12.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw
380 A 15.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw
380 Z 16.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw
379 15.12.2016 r. Ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym
379 A 15.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym
379 Z 16.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym
378 15.12.2016 r. Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym
378 A 15.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym
378 Z 16.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym
377 15.12.2016 r. Ustawa o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
377 A 15.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności o ustawie o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito