Rozwiń język: pl
 
 

SenatRzeczypospolitejPolskiej

Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
342 A 30.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw
341 16.11.2016 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
340 14.11.2016 r. Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2015
339 16.11.2016 r. Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
339 S 1.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich o projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk nr 339)
338 17.11.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
338 A 25.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
337 17.11.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
337 A 23.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
337 Z 1.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
336 17.11.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
336 A 28.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
336 Z 28.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
335 17.11.2016 r. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników
335 A 23.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników
335 B 28.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników
334 17.11.2016 r. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
334 A 29.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
333 17.11.2016 r. Ustawa o wypowiedzeniu Statutu Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii, sporządzonego w Madrycie dnia 13 września 1983 r.
333 A 29.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej o ustawie o wypowiedzeniu Statutu Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii, sporządzonego w Madrycie dnia 13 września 1983 r.
333 B 30.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o stawie o wypowiedzeniu Statutu Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii, sporządzonego w Madrycie dnia 13 września 1983 r.
332 16.11.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach
332 A 30.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą o ustawie o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach
331 16.11.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt
331 A 23.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o ochronie zwierząt
331 B 29.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o ochronie zwierząt
330 15.11.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej
330 A 16.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej
329 16.11.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
329 A 23.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito