Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
402 27.01.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw
402 A 31.01.2017 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw
401 18.01.2017 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych
401 S 19.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Infrastruktury oraz Komisji Ustawodawczej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (druk nr 401)
400 13.01.2017 r. Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2016 r. (przewodnictwo Słowacji w Radzie Unii Europejskiej)
399 11.01.2017 r. Projekt uchwały z okazji 500-lecia Reformacji
399 S 31.01.2017 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały z okazji 500-lecia Reformacji
399 X 1.02.2017 r. Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały z okazji 500-lecia Reformacji
398 23.12.2016 r. Ustawa budżetowa na rok 2017
398 A 4.01.2017 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie budżetowej na rok 2017
397 19.12.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach
397 A 20.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach
396 19.12.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
396 A 20.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
395 19.12.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o instytutach badawczych oraz ustawy – Prawo geologiczne i górnicze
395 A 4.01.2017 r. Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy o instytutach badawczych oraz ustawy – Prawo geologiczne i górnicze
395 B 10.01.2017 r. Sprawozdanie Komisji Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o instytutach badawczych oraz ustawy – Prawo geologiczne i górnicze
394 19.12.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
394 A 19.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
394 B 20.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
394 Z 20.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
393 14.12.2016 r. Projekt ustawy o ustanowieniu Krzyża Zachodniego
393 S 1.02.2017 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą o projekcie ustawy o ustanowieniu Krzyża Zachodniego
392 16.12.2016 r. Ustawa o zasadach unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu stosowanych przez Rzeczpospolitą Polską i terytorium, do którego stosuje się prawo podatkowe należące do właściwości Ministra Finansów Tajwanu
392 A 19.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zasadach unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu stosowanych przez Rzeczpospolitą Polską i terytorium, do którego stosuje się prawo podatkowe należące do właściwości Ministra Finansów Tajwanu
391 15.12.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016
391 A 16.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016
390 15.12.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016
390 A 16.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016
389 15.12.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito