Rozwiń język: pl
 
 

SenatRzeczypospolitejPolskiej

Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
370 S 12.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w 25. rocznicę zakończenia działalności Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie (druk nr 370)
369 1.12.2016 r. Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o funkcjonowaniu centrów i klubów integracji społecznej w latach 2014–2015
368 1.12.2016 r. Projekt uchwały w 35. rocznicę tragicznych wydarzeń na „Wujku”
368 S 12.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w 35. rocznicę tragicznych wydarzeń na „Wujku” (druk nr 368)
368 X pop 14.12.2016 r. Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w 35. rocznicę tragicznych wydarzeń na „Wujku”
367 29.11.2016 r. Projekt uchwały w 46. rocznicę krwawej masakry robotników w Szczecinie i na Wybrzeżu
367 S 12.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w 46. rocznicę krwawej masakry robotników w Szczecinie i na Wybrzeżu (druk nr 367)
367 X 14.12.2016 r. Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w 46. rocznicę krwawej masakry robotników w Szczecinie i na Wybrzeżu
366 30.11.2016 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji
365 2.12.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw
365 A 13.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw
364 2.12.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
364 A 6.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
364 B 13.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
364 Z 13.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Zdrowia oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
363 2.12.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin
363 A 13.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin
363 Z 15.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin
362 2.12.2016 r. Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie uzupełniającej Protokół dotyczący statusu międzynarodowych dowództw wojskowych ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, podpisanej w Warszawie dnia 9 lipca 2016 r.
362 A 13.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisji Obrony Narodowej o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie uzupełniającej Protokół dotyczący statusu międzynarodowych dowództw wojskowych ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, podpisanej w Warszawie dnia 9 lipca 2016 r.
361 2.12.2016 r. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców
361 A 12.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności o ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców
360 2.12.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw
360 A 12.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw
360 Z 13.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw
359 2.12.2016 r. Ustawa o wyposażeniu morskim
359 A 6.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o ustawie o wyposażeniu morskim
358 2.12.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
358 A 12.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
357 2.12.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito