Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
32 16.12.2015 r. Ustawa o zmianie ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
32 A 16.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
31 16.12.2015 r. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016
31 A 16.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016
30 16.12.2015 r. Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej
30 A 16.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej
29 16.12.2015 r. Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015
29 A 17.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015
28 14.12.2015 r. Lista senatorów zgłoszonych na członków Krajowej Rady Sądownictwa
27 10.12.2015 r. Projekt uchwały wzywającej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2015 r. oraz odebrania ślubowań od sędziów Trybunału Konstytucyjnego
27 S 28.01.2016 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o projekcie uchwały wzywającej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2015 r. oraz odebrania ślubowań od sędziów Trybunału Konstytucyjnego (druk nr 27)
26 10.12.2015 r. Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych
26 A 16.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o finansach publicznych
25 10.12.2015 r. Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Ustawodawczej
24 10.12.2015 r. Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie o zmian w składzie komisji senackich
23 3.12.2015 r. Lista senatorów zgłoszonych na członków Krajowej Rady Prokuratury
23 O 9.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawie wyboru senatorów do składu Krajowej Rady Prokuratury
22 3.12.2015 r. Lista senatorów zgłoszonych na członków Krajowej Rady Sądownictwa
22/28 O 16.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawie wyboru senatorów do składu Krajowej Rady Sądownictwa
21 26.11.2015 r. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza
21 S 10.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza (druk nr 21)
20 26.11.2015 r. Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie zmian w składzie komisji senackich
19 25.11.2015 r. Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
19 A 26.11.2015 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności o ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
19 Z 26.11.2015 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
18 19.11.2015 r. Ustawa o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
18 A 19.11.2015 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
18 Z 20.11.2015 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
17 19.11.2015 r. Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie zmian w składzie komisji senackich
16 18.11.2015 r. Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie zmian w składzie komisji senackich
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito