Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
442 Z 30.03.2017 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności
441 10.03.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
441 A 23.03.2017 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
441 Z 30.03.2017 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
440 10.03.2017 r. Ustawa o związku metropolitalnym w województwie śląskim
440 A 14.03.2017 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o związku metropolitalnym w województwie śląskim
440 Z 16.03.2017 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o związku metropolitalnym w województwie śląskim
439 10.03.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw
439 A 23.03.2017 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw
439 Z 30.03.2017 r. Sprawozdanie Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (wraz z zestawieniem wniosków) o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw
438 22.02.2017 r. Projekt uchwały w sprawie poparcia przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej kandydatury Donalda Tuska na Przewodniczącego Rady Europejskiej
437 24.02.2017 r. Projekt uchwały w sprawie uznania wielkich zasług dla Państwa Polskiego Leona Janty-Połczyńskiego w 150-lecie Jego urodzin
437 S 26.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w sprawie uznania wielkich zasług dla Państwa Polskiego Leona Janty-Połczyńskiego w 150-lecie Jego urodzin (druk nr 437)
436 24.02.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
436 A 8.03.2017 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
436 Z 16.03.2017 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
435 24.02.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego
435 A 8.03.2017 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego
434 24.02.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
434 A 3.03.2017 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności o ustawie o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
433 24.02.2017 r. Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami
433 A 14.03.2017 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami
432 24.02.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy
432 A 2.03.2017 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy
432 Z 3.03.2017 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy
431 24.02.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw
431 A 2.03.2017 r. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw
430 24.02.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
430 A 2.03.2017 r. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
430 Z 16.03.2017 r. Sprawozdanie Komisji Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito