Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
15 A 18.11.2015 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
15 Z 19.11.2015 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
14 16.11.2015 r. Projekt uchwały w imię solidarności z Narodem Francuskim
14 S 18.11.2015 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w imię solidarności z Narodem Francuskim (druk nr 14)
14 X 18.11.2015 r. Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w imię solidarności z Narodem Francuskim
13 13.11.2015 r. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej
12 13.11.2015 r. Projekt uchwały w pięćdziesiątą rocznicę wysłania przez biskupów polskich historycznego listu do biskupów niemieckich
12 S 18.11.2015 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w pięćdziesiątą rocznicę wysłania przez biskupów polskich historycznego listu do biskupów niemieckich (druk nr 12)
12 X 18.11.2015 r. Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w pięćdziesiątą rocznicę wysłania przez biskupów polskich historycznego listu do biskupów niemieckich
11 13.11.2015 r. Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie wyboru przewodniczących komisji senackich
10 13.11.2015 r. Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie powołania komisji senackich
9 12.11.2015 r. Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
8 12.11.2015 r. Wniosek w sprawie powołania Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
7 12.11.2015 r. Wniosek w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
7 S 13.11.2015 r. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich o projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk nr 7)
7 X 13.11.2015 r. Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk nr 7)
6 12.11.2015 r. Wniosek w sprawie wyboru Sekretarzy Senatu
5 12.11.2015 r. Wniosek w sprawie wyboru Wicemarszałka Senatu
4 12.11.2015 r. Wniosek w sprawie wyboru Wicemarszałka Senatu
3 12.11.2015 r. Wniosek w sprawie wyboru Wicemarszałka Senatu
2 12.11.2015 r. Wniosek w sprawie wyboru Wicemarszałka Senatu
1 12.11.2015 r. Wniosek w sprawie wyboru Marszałka Senatu
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito