Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
97 9.03.2016 r. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie złożonego za pośrednictwem Prokuratora Generalnego wniosku Głównego Inspektora Transportu Drogowego o wyrażenie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie senatora Roberta Dowhana do odpowiedzialności w sprawie o wykroczenie
96 9.03.2016 r. Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie zmian w składzie komisji senackich
95 23.02.2016 r. Jawna roczna informacja Prokuratora Generalnego
94 1.03.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw
94 A 15.03.2016 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw
94 Z 17.03.2016 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw
93 26.02.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.
93 A 8.03.2016 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.
92 26.02.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji
92 A 8.03.2016 r. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji
91 18.02.2016 r. Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
91 W 16.03.2016 r. Wycofanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
90 17.02.2016 r. Projekt uchwały w 170. rocznicę Powstania Chochołowskiego
90 S 19.02.2016 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w 170. rocznicę Powstania Chochołowskiego (druk nr 90)
89 11.02.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy
89 A 16.02.2016 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o ustawie o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy
89 Z 10.03.2016 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy
88 11.02.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
88 A 17.02.2016 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
88 Z 9.03.2016 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
87 11.02.2016 r. Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
87 A 12.02.2016 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
87 Z 12.02.2016 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
86 11.02.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
86 A 12.02.2016 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności o ustawie o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
85 29.01.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o kontroli niektórych inwestycji
85 A 30.01.2016 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności o ustawie o zmianie ustawy o kontroli niektórych inwestycji
84 29.01.2016 r. Projekt uchwały w 360. rocznicę Ślubów Lwowskich
84 S 9.03.2016 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w 360. rocznicę Ślubów Lwowskich (druk nr 84)
83 30.01.2016 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito