Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
156 S 5.07.2016 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Infrastruktury oraz Komisji Ustawodawczej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (druk nr 156)
155 28.04.2016 r. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2015 r.
154 22.04.2016 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego
154 W 19.10.2016 r. Wycofanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (druk senacki nr 154)
153 28.04.2016 r. Projekt uchwały w 95. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego
153 S 28.04.2016 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w 95. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego (druk nr 153)
152 14.04.2016 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny
152 S 23.06.2016 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny
152 X 6.07.2016 r. Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny
151 13.04.2016 r. Projekt uchwały w sprawie poszanowania kompromisu wypracowanego w ustawie z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży
150 14.04.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
150 A 27.04.2016 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności o ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
150 Z 12.05.2016 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
149 14.04.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw
149 A 19.04.2016 r. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw
149 Z 12.05.2016 r. Sprawozdanie Komisji Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw
148 14.04.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o lasach
148 A 19.04.2016 r. Sprawozdanie Komisji Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o lasach
148 Z 20.04.2016 r. Sprawozdanie Komisji Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o lasach
147 13.04.2016 r. Projekt opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług COM(2016)128.
147 S 27.04.2016 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej o projekcie opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług COM(2016)128
146 13.04.2016 r. Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw
146 A 19.04.2016 r. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw
145 14.04.2016 r. Ustawa o ratyfikacji Porozumienia o zabezpieczeniu społecznym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Quebecu, podpisanego w Quebecu dnia 3 czerwca 2015 r.
145 A 27.04.2016 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Porozumienia o zabezpieczeniu społecznym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Quebecu, podpisanego w Quebecu dnia 3 czerwca 2015 r.
144 14.04.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
144 A 27.04.2016 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
143 14.04.2016 r. Ustawa o utworzeniu Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
143 A 20.04.2016 r. Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o utworzeniu Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
142 12.04.2016 r. Projekt uchwały z okazji 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito