Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
41 S 17.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w sprawie 45. rocznicy tragicznych wydarzeń grudniowych na Wybrzeżu (druk senacki nr 41).
40 16.12.2015 r. Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie zmian w składzie komisji senackich
39 16.12.2015 r. Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
39 A 17.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
39 Z 17.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
38 16.12.2015 r. Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw
38 A 16.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Środowiska o ustawie zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw
37 16.12.2015 r. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
37 A 16.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Środowiska o ustawie o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
36 16.12.2015 r. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
36 A 16.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Środowiska o ustawie o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
36 B 17.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
35 16.12.2015 r. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
35 A 16.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
35 B 17.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
35 Z 18.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Infrastruktury (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
34 16.12.2015 r. Ustawa o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
34 A 17.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
33 16.12.2015 r. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
33 A 16.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
33 B 17.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
32 16.12.2015 r. Ustawa o zmianie ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
32 A 16.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
31 16.12.2015 r. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016
31 A 16.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016
30 16.12.2015 r. Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej
30 A 16.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej
29 16.12.2015 r. Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015
29 A 17.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015
28 14.12.2015 r. Lista senatorów zgłoszonych na członków Krajowej Rady Sądownictwa
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito