Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
55 22.12.2015 r. Ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej
55 A 23.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności o ustawie o zmianie ustawy o efektywności energetycznej
54 22.12.2015 r. Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw
54 A 23.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw
54 Z 23.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Rolnictwa (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw
53 22.12.2015 r. Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
53 A 23.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności o ustawie zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
52 22.12.2015 r. Ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
52 A 23.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
51 22.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego o wyrażenie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Mieczysława Augustyna
50 22.12.2015 r. Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego
50 A 22.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego
49 22.12.2015 r. Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
49 A 22.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
48 22.12.2015 r. Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami
48 A 22.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o kierujących pojazdami
47 17.12.2015 r. Projekt ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
47 S 17.02.2016 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Ustawodawczej o projekcie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
46 17.12.2015 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
46 S 16.02.2016 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (druk nr 46)
46 X 17.03.2016 r. Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
45 17.12.2015 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
45 S 16.02.2016 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (druk nr 45)
44 14.12.2015 r. Stanowisko Rządu w sprawie dokumentu UE: KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Program prac Komisji na rok 2016 COM(2015) 610
43 18.12.2015 r. Ustawa o Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego
43 A 21.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej o ustawie o Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego.
43 B 22.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego
42 17.12.2015 r. Projekt uchwały w 10. rocznicę złożenia przysięgi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (druk senacki nr 42).
42 S 17.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w 10. rocznicę złożenia przysięgi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (druk senacki nr 42).
41 17.12.2015 r. Projekt uchwały w sprawie 45. rocznicy tragicznych wydarzeń grudniowych na Wybrzeżu (druk senacki nr 41).
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito