Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
171 A 19.05.2016 r. Sprawozdanie Komisji Środowiska o ustawie o dokończeniu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba
170 13.05.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy ‒ Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
170 A 31.05.2016 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
170 B 2.06.2016 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o ustawie o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
169 13.05.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy
169 A 31.05.2016 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy – Kodeks pracy
169 B 2.06.2016 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o ustawie o zmianie ustawy – Kodeks pracy
168 6.05.2016 r. Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2015
167 28.04.2016 r. Sprawozdanie z działalności Rady Dialogu Społecznego za okres od 22.10.2015 r. do 31.03.2016 r.
166 29.04.2016 r. Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.
165 29.04.2016 r. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Władysława Biegańskiego
165 S 12.10.2016 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Władysława Biegańskiego
164 29.04.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania
164 A 10.05.2016 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania
163 29.04.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw
163 A 10.05.2016 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw
162 29.04.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy oraz ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
162 A 10.05.2016 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy oraz ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
161 29.04.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw
161 A 10.05.2016 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw
161 Z 12.05.2016 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw
160 29.04.2016 r. Ustawa o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej
160 A 10.05.2016 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej
159 29.04.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o wyścigach konnych
159 A 10.05.2016 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o wyścigach konnych
159 Z 19.05.2016 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictw i Rozwoju Wsi (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o wyścigach konnych
158 29.04.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej
158 A 10.05.2016 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej
157 27.04.2016 r. Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2015 roku
156 28.04.2016 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito