Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
112 16.03.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
112 A 17.03.2016 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą o ustawie o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
111 16.03.2016 r. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku
111 A 17.03.2016 r. Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku
110 16.03.2016 r. Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie zmian w składzie komisji senackich
109 11.03.2016 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego
109 S 5.05.2016 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego
109 X 9.06.2016 r. Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego
108 9.03.2016 r. Projekt uchwały w sprawie 80. rocznicy pierwszej deportacji ludności polskiej do Kazachstanu
108 S 16.03.2016 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w sprawie 80. rocznicy pierwszej deportacji ludności polskiej do Kazachstanu (druk nr 108)
107 9.03.2016 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
107 S 29.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Infrastruktury o projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 107)
106 14.03.2016 r. Ustawa o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych
106 A 30.03.2016 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności o ustawie o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych
105 14.03.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy
105 A 15.03.2016 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy
105 Z 17.03.2016 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy
104 14.03.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
104 A 15.03.2016 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
104 Z 17.03.2016 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
103 14.03.2016 r. Ustawa o ratyfikacji Umowy o utworzeniu Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, sporządzonej w Pekinie dnia 29 czerwca 2015 r.
103 A 15.03.2016 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Umowy o utworzeniu Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, sporządzonej w Pekinie dnia 29 czerwca 2015 r.
102 14.03.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających
102 A 15.03.2016 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających
101 14.03.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody
101 A 15.03.2016 r. Sprawozdanie Komisji Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody
101 Z 17.03.2016 r. Sprawozdanie Komisji Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody
100 14.03.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
100 A 30.03.2016 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
99 10.03.2016 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito