Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
216 Z 7.07.2016 r. Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw
215 23.06.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
215 A 24.06.2016 r. Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
214 23.06.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.
214 A 5.07.2016 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności o ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
213 23.06.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw
213 A 5.07.2016 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw
212 23.06.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego
212 A 28.06.2016 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego
211 22.06.2016 r. Ustawa o Radzie Mediów Narodowych
211 A 23.06.2016 r. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o Radzie Mediów Narodowych
211 Z 24.06.2016 r. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o Radzie Mediów Narodowych
210 21.06.2016 r. Lista kandydatów na członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
210 O 22.06.2016 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawie kandydatów na członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
209 15.06.2016 r. Jawna roczna informacja Prokuratora Generalnego o łącznej liczbie osób, wobec których został skierowany wniosek o zarządzenie kontroli i utrwalania rozmów lub wniosek o zarządzenie kontroli operacyjnej
208 17.06.2016 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw
208 W 6.07.2016 r. Wycofanie projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 208)
207 15.06.2016 r. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie złożonego za pośrednictwem Prokuratora Generalnego wniosku Komendanta Głównego Policji o wyrażenie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie senatora Waldemara Bonkowskiego do odpowiedzialności za wykroczenia
206 3.06.2016 r. Informacja na temat działalności Policji, określonej w art. 19 ust. 1-21 ustawy o Policji, w tym informacje i dane, o których mowa w art. 20 ust. 3 tej ustawy - za 2015 rok
205 13.06.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o administracji podatkowej
205 A 14.06.2016 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o administracji podatkowej
204 13.06.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw
204 A 14.06.2016 r. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw
204 Z 16.06.2016 r. Sprawozdanie Komisji Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw
203 13.06.2016 r. Ustawa o działaniach antyterrorystycznych
203 A 14.06.2016 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o działaniach antyterrorystycznych
203 Z 16.06.2016 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o działaniach antyterrorystycznych
202 13.06.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw
202 A 22.06.2016 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw
202 Z 7.07.2016 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito