Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
86 A 12.02.2016 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności o ustawie o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
85 29.01.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o kontroli niektórych inwestycji
85 A 30.01.2016 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności o ustawie o zmianie ustawy o kontroli niektórych inwestycji
84 29.01.2016 r. Projekt uchwały w 360. rocznicę Ślubów Lwowskich
84 S 9.03.2016 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w 360. rocznicę Ślubów Lwowskich (druk nr 84)
83 30.01.2016 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
83 S 16.02.2016 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą o projekcie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (druk nr 83)
83 X 18.02.2016 r. Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
82 29.01.2016 r. Projekt uchwały z okazji 120 rocznicy urodzin Kazimierza Kuratowskiego – czołowego przedstawiciela Warszawskiej Szkoły Matematycznej
82 S 9.03.2016 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały z okazji 120 rocznicy urodzin Kazimierza Kuratowskiego – czołowego przedstawiciela Warszawskiej Szkoły Matematycznej (druk nr 82)
81 29.01.2016 r. Projekt uchwały w 75. rocznicę śmierci Ignacego Jana Paderewskiego
81 S 11.05.2016 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w 75. rocznicę śmierci Ignacego Jana Paderewskiego
80 28.01.2016 r. Projekt uchwały z okazji 35-lecia Niezależnego Zrzeszenia Studentów
80 S 16.02.2016 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały z okazji 35-lecia Niezależnego Zrzeszenia Studentów
79pop 11.02.2016 r. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej
79 S 16.02.2016 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej
79 X 18.02.2016 r. Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej
78 1.02.2016 r. Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
78 A 9.02.2016 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
78 Z 18.02.2016 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
77 1.02.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
77 A 9.02.2016 r. Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
76 2.02.2016 r. Ustawa budżetowa na rok 2016
76 A 10.02.2016 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie budżetowej na rok 2016
76 Z 18.02.2016 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie budżetowej na rok 2016
75 28.01.2016 r. Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze
75 A 29.01.2016 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze
74 28.01.2016 r. Ustawa – Prawo o prokuraturze
74 A 29.01.2016 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie - Prawo o prokuraturze
74 Z 30.01.2016 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie - Prawo o prokuraturze
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito