Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
233 A 14.07.2016 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece
232 8.07.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji
232 A 19.07.2016 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności o ustawie o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji
231 8.07.2016 r. Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej
231 A 19.07.2016 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o podatku od sprzedaży detalicznej
231 Z 22.07.2016 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o podatku od sprzedaży detalicznej
230 8.07.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
230 A 19.07.2016 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
229 8.07.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
229 A 19.07.2016 r. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
229 B 19.07.2016 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
228 8.07.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo atomowe
228 A 19.07.2016 r. Sprawozdanie Komisji Środowiska o ustawie o zmianie ustawy – Prawo atomowe
227 8.07.2016 r. Ustawa o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych
227 A 19.07.2016 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury o ustawie o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych
226 8.07.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego
226 A 19.07.2016 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego
225 8.07.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej
225 A 19.07.2016 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej
224 6.07.2016 r. Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2016 r. (przewodnictwo Holandii w Radzie Unii Europejskiej).
223 5.07.2016 r. Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie zmiany w składzie komisji senackiej
222 5.07.2016 r. Lista kandydatów na członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
222 O 19.07.2016 r. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu w sprawie kandydatów na członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
221 29.06.2016 r. Projekt uchwały o ustanowieniu roku 2017 Rokiem Koronacji Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej w 300. rocznicę tego wydarzenia
221 S 12.10.2016 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustanowieniu roku 2017 Rokiem Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej w 300. rocznicę tego wydarzenia
220 28.06.2016 r. Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
220 S 5.07.2016 r. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
219 24.06.2016 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2015 roku petycji
218 23.06.2016 r. Projekt uchwały wzywającej Komisję Nadzoru Finansowego, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Prokuratora Generalnego do wyeliminowania z obrotu prawnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej umów kredytowych indeksowanych w walucie obcej lub denominowanych w walucie obcej, zawierających w swojej treści niedozwolone klauzule umowne
217 20.06.2016 r. Raport o rozwoju społeczno-gospodarczym, regionalnym oraz przestrzennym
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito