Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
73 S 17.02.2016 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (druk nr 73)
72 14.01.2016 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw
72s 13.05.2016 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw
72 X 7.07.2016 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw
71 15.01.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
71 A 26.01.2016 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
71 Z 29.01.2016 r. Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
70 15.01.2016 r. Ustawa o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.
70 A 27.01.2016 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o ustawie o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.
70 Z 29.01.2016 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.
69 15.01.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny
69 A 26.01.2016 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy – Kodeks karny
68 13.01.2016 r. Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie zmian w składzie komisji senackich
67 11.01.2016 r. Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2015 r. (przewodnictwo Luksemburga w Radzie Unii Europejskiej)
66 30.12.2015 r. Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji
66 A 31.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji
65 30.12.2015 r. Ustawa o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw
65 A 31.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw
65 Z 31.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw
64 30.12.2015 r. Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie zmian w składzie komisji senackich
63 30.12.2015 r. Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
63 A 30.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
63 B 30.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
63 Z 31.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
62 30.12.2015 r. Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych
62 A 30.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o podatku od niektórych instytucji finansowych
62 Z 31.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o podatku od niektórych instytucji finansowych
61 23.12.2015 r. Lista kandydatów na członków Rady Polityki Pieniężnej
61 O 12.01.2016 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w sprawie kandydatów na członków Rady Polityki Pieniężnej
60 30.12.2015 r. Projekt uchwały Annus Domini MMXVI – Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito