Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
183 23.05.2016 r. Ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług
183 A 2.06.2016 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o ustawie o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług
183 Z 8.06.2016 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług
182 23.05.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
182 A 2.06.2016 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
182 Z 15.06.2016 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
181 23.05.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o instytutach badawczych
181 A 2.06.2016 r. Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy o instytutach badawczych
181 Z 9.06.2016 r. Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o instytutach badawczych
180 25.05.2016 r. Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
180 A 1.06.2016 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
180 Z 8.06.2016 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
179 23.05.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw
179 A 2.06.2016 r. Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw
179 Z 9.06.2016 r. Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw
178 23.05.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym
178 A 2.06.2016 r. Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym
178 Z 9.06.2016 r. Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym
177 23.05.2016 r. Ustawa o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej
177 A 8.06.2016 r. Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o ustawie o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej
176 19.05.2016 r. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki
176 S 12.10.2016 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki
175 19.05.2016 r. Projekt uchwały w sprawie uczczenia 40. rocznicy wydarzeń Czerwca 1976 w Radomiu, Ursusie i Płocku
175 S 7.06.2016 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w sprawie uczczenia 40. rocznicy wydarzeń Czerwca 1976 w Radomiu, Ursusie i Płocku
174 17.05.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
174 A 2.06.2016 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności o ustawie o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
174 Z 9.06.2016 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
173 13.05.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
173 A 17.05.2016 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
172 13.05.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito