Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
663 A 4.12.2017 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw
663 Z 6.12.2017 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw
662 29.11.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw
662 A 4.12.2017 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw
661 28.11.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw
661 A 28.11.2017 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw
661 B 4.12.2017 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności o ustawie o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw
660 29.11.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
660 A 29.11.2017 r. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
659 16.11.2017 r. Projekt uchwały w 75. rocznicę utworzenia Rady Pomocy Żydom „Żegota” oraz misji Jana Karskiego
659 S 7.12.2017 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w 75. rocznicę utworzenia Rady Pomocy Żydom „Żegota” oraz misji Jana Karskiego
658 15.11.2017 r. Projekt uchwały w 95. rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Polski Odrodzonej
658 S 5.12.2017 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w 95. rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Polski Odrodzonej (druk nr 658)
657 14.11.2017 r. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w wprawie wniosku oskarżyciela prywatnego o wyrażenie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senator Lidii Staroń
656 14.11.2017 r. Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie zmian w składzie komisji senackich
655 10.11.2017 r. Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2016
654 10.11.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw
654 A 29.11.2017 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw
654 B 4.12.2017 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw
654 Z 6.12.2017 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw
653 10.11.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
653 A 30.11.2017 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
653 Z 6.12.2017 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
652 10.11.2017 r. Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń
652 A 30.11.2017 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o dystrybucji ubezpieczeń
652 Z 6.12.2017 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o dystrybucji ubezpieczeń
651 10.11.2017 r. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego
651 A 28.11.2017 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego
650 10.11.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
650 A 14.11.2017 r. Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito