Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
472 Z 20.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne
471 11.04.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
471 A 26.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (wraz z wnioskami mniejszości komisji) ustawie o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
470 11.04.2017 r. Ustawa o ustanowieniu Krzyża Zachodniego
470 A 19.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą o ustawie o ustanowieniu Krzyża Zachodniego
469 11.04.2017 r. Ustawa o inwestycjach w zakresie budowy lub przebudowy toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metra
469 A 19.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Środowiska o ustawie o inwestycjach w zakresie budowy lub przebudowy toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metra
468 31.03.2017 r. Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2016 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2016 roku
467 3.04.2017 r. Informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2016 roku
466 31.03.2017 r. Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2016 wraz z Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka
465 4.04.2017 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo spółdzielcze
464 29.03.2017 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych
463 29.03.2017 r. Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2016 r.
462 28.03.2017 r. Projekt uchwały w 150. rocznicę powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”
462 S 5.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w 150. rocznicę powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”
462 X 20.04.2017 r. Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w 150. rocznicę powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”
461 16.03.2017 r. Projekt uchwały o ustanowieniu roku 2018 Rokiem 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
460 24.03.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska
460 A 28.03.2017 r. Sprawozdanie Komisji Środowiska oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska
460 Z 30.03.2017 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska
459 24.03.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
459 A 28.03.2017 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
458 24.03.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
458 A 28.03.2017 r. Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
458 B 28.03.2017 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
457 24.03.2017 r. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych
457 A 29.03.2017 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych
456 24.03.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
456 A 28.03.2017 r. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
455 24.03.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito