Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
591 A 20.09.2017 r. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Międzynarodową Fundację UE-LAC, sporządzonej w Santo Domingo dnia 25 października 2016 r.
590 18.09.2017 r. Ustawa o ustanowieniu Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej
590 A 20.09.2017 r. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o ustanowieniu Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej
589 18.09.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
589 A 20.09.2017 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
589 Z 22.09.2017 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
588 18.09.2017 r. Ustawa o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
588 A 20.09.2017 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o ustawie o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
588 B 21.09.2017 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
588 Z 28.09.2017 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności i Petycji oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
587 18.09.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych
587 A 20.09.2017 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych
587 Z 22.09.2017 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych
586 18.09.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych
586 A 20.09.2017 r. Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej ( wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych
585 18.09.2017 r. Ustawa o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze”
585 A 21.09.2017 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o ustawie o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze”
585 Z 22.09.2017 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury (wraz z zestwieniem wniosków) o ustawie o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze”
584 18.09.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego
584 A 20.09.2017 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego
583 18.09.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń
583 A 20.09.2017 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń
583 B 20.09.2017 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń
583 Z 27.09.2017 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń
582 18.09.2017 r. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium
582 A 20.09.2017 r. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium
581 28.08.2017 r. Projekt uchwały w 70. rocznicę urodzin błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki kapelana „Solidarności”
580 24.08.2017 r. Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2016 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
579 27.07.2017 r. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919
579-601 S 18.10.2017 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 (druk senacki nr 579) oraz o projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 (druk senacki nr 601)
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito