Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
475 11.04.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody
475 A 19.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o ochronie przyrody
474 11.04.2017 r. Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
474 A 19.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
473 11.04.2017 r. Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o readmisji osób, podpisanej w Warszawie dnia 22 sierpnia 2016 r.
473 A 19.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o readmisji osób, podpisanej w Warszawie dnia 22 sierpnia 2016 r.
473 B 20.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o readmisji osób, podpisanej w Warszawie dnia 22 sierpnia 2016 r.
472 11.04.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne
472 A 19.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisja Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne
472 Z 20.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne
471 11.04.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
470 11.04.2017 r. Ustawa o ustanowieniu Krzyża Zachodniego
470 A 19.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą o ustawie o ustanowieniu Krzyża Zachodniego
469 11.04.2017 r. Ustawa o inwestycjach w zakresie budowy lub przebudowy toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metra
469 A 19.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Środowiska o ustawie o inwestycjach w zakresie budowy lub przebudowy toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metra
468 31.03.2017 r. Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2016 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2016 roku
467 3.04.2017 r. Informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2016 roku
466 31.03.2017 r. Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2016 wraz z Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka
465 4.04.2017 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo spółdzielcze
464 29.03.2017 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych
463 29.03.2017 r. Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2016 r.
462 28.03.2017 r. Projekt uchwały w 150. rocznicę powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”
462 S 5.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w 150. rocznicę powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”
462 X 20.04.2017 r. Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w 150. rocznicę powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”
461 16.03.2017 r. Projekt uchwały o ustanowieniu roku 2018 Rokiem 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
460 24.03.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska
460 A 28.03.2017 r. Sprawozdanie Komisji Środowiska oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska
460 Z 30.03.2017 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska
459 24.03.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
459 A 28.03.2017 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito