Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
695 15.12.2017 r. Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności
695 A 18.12.2017 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności
694 15.12.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
694 A 18.12.2017 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
694 Z 19.12.2017 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
693 15.12.2017 r. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
693 A 19.12.2017 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
692 14.12.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska
692 A 18.12.2017 r. Sprawozdanie Komisji Środowiska o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska
691 14.12.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
691 A 18.12.2017 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
690 14.12.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niektórych innych ustaw
690 A 18.12.2017 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niektórych innych ustaw
689 12.12.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
689 A 14.12.2017 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
688 5.12.2017 r. Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2016 roku
687 12.12.2017 r. Projekt uchwały ustanawiającej Rok 2018 Rokiem Harcerstwa
687 S 13.12.2017 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały ustanawiającej Rok 2018 Rokiem Harcerstwa (druk nr 687)
686 8.12.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw
686 A 12.12.2017 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw
686 Z 15.12.2017 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw
685 8.12.2017 r. Ustawa o Sądzie Najwyższym
685 A 12.12.2017 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o Sądzie Najwyższym
685 Z 15.12.2017 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o Sądzie Najwyższym
684 8.12.2017 r. Ustawa o dotacji dla Fundacji Dziedzictwa Kulturowego przeznaczonej na uzupełnienie kapitału wieczystego
684 A 13.12.2017 r. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o dotacji dla Fundacji Dziedzictwa Kulturowego przeznaczonej na uzupełnienie kapitału wieczystego
683 8.12.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
683 A 19.12.2017 r. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
682 8.12.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
682 A 18.12.2017 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito