Rozwiń język: pl
 
 

SenatRzeczypospolitejPolskiej

Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
316 4.11.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach
316 A 14.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach
315 4.11.2016 r. Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
315 A 4.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Zdrowia o ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
315 Z 4.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
314 26.10.2016 r. Lista kandydatów na członka Rady Polityki Pieniężnej
314 O 15.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w sprawie kandydatów na członka Rady Polityki Pieniężnej
313 26.10.2016 r. Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
313 A 2.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
313 Z 4.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
312 26.10.2016 r. Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej
312 A 2.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej
312 Z 4.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej
311 21.10.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw
311 A 4.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw
310 21.10.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw
310 A 2.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw
310 Z 4.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw
309 21.10.2016 r. Ustawa o ratyfikacji Protokołu do Konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymusowej z 1930 r., przyjętego w Genewie w dniu 11 czerwca 2014 r.
309 A 3.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Protokołu do Konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymusowej z 1930 r., przyjętego w Genewie w dniu 11 czerwca 2014 r.
309 B 9.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ratyfikacji Protokołu do Konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymusowej z 1930 r., przyjętego w Genewie w dniu 11 czerwca 2014 r.
308 21.10.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
308 A 3.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
308 Z 17.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
307 21.10.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
307 A 10.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
306 21.10.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
306 A 10.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
305 21.10.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw
305 A 10.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito