Rozwiń język: pl
 
 

SenatRzeczypospolitejPolskiej

Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
328 16.11.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych
328 A 23.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych
327 15.11.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
327 A 16.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
327 Z 28.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
326 3.11.2016 r. Projekt uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy śmierci św. Brata Alberta Chmielowskiego
326 S 28.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy śmierci św. Brata Alberta Chmielowskiego (druk nr 326)
325 3.11.2016 r. Projekt uchwały w 110. rocznicę powstania Polskiej Macierzy Szkolnej
325 S 28.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w 110. rocznicę powstania Polskiej Macierzy Szkolnej (druk nr 325)
324 4.11.2016 r. Projekt uchwały w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce
324 S 28.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce (druk nr 324)
324 X 29.11.2016 r. Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce
323 4.11.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o paszach
323 A 16.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o paszach
322 4.11.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
322 A 23.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
321 4.11.2016 r. Ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego
321 A 15.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego
321 Z 17.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego
320 4.11.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
320 A 16.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
319 4.11.2016 r. Ustawa o ustanowieniu Krzyża Wschodniego
319 A 14.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą o ustawie o ustanowieniu Krzyża Wschodniego
319 Z 1.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o ustanowieniu Krzyża Wschodniego
318 4.11.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
318 A 14.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
318 Z 15.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
317 4.11.2016 r. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017
317 A 28.11.2016 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017.
317 Z 1.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito