Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
449 W 28.03.2017 r. Wycofanie projektu uchwały w 60. rocznicę zapoczątkowania procesów integracji europejskiej
448 16.03.2017 r. Projekt uchwały w 30. rocznicę śmierci ks. Franciszka Blachnickiego
448 S 23.03.2017 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w 30. rocznicę śmierci ks. Franciszka Blachnickiego
447 15.03.2017 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
447 S 19.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Ustawodawczej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
447 X 21.04.2017 r. Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
446 15.03.2017 r. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie złożonego za pośrednictwem Prokuratora Generalnego wniosku Głównego Inspektora Transportu Drogowego o wyrażenie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie senatora Zbigniewa Cichonia do odpowiedzialności w sprawie o wykroczenie
445 15.03.2017 r. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie złożonego za pośrednictwem Prokuratora Generalnego wniosku Głównego Inspektora Transportu Drogowego o wyrażenie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie senatora Zbigniewa Cichonia do odpowiedzialności w sprawie o wykroczenie
444 10.03.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego
444 A 14.03.2017 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności o ustawie o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego
443 10.03.2017 r. Ustawa o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
443 A 15.03.2017 r. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
443 Z 30.03.2017 r. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
442 10.03.2017 r. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności
442 A 23.03.2017 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności
442 Z 30.03.2017 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności
441 10.03.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
441 A 23.03.2017 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
441 Z 30.03.2017 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
440 10.03.2017 r. Ustawa o związku metropolitalnym w województwie śląskim
440 A 14.03.2017 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o związku metropolitalnym w województwie śląskim
440 Z 16.03.2017 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o związku metropolitalnym w województwie śląskim
439 10.03.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw
439 A 23.03.2017 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw
439 Z 30.03.2017 r. Sprawozdanie Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (wraz z zestawieniem wniosków) o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw
438 22.02.2017 r. Projekt uchwały w sprawie poparcia przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej kandydatury Donalda Tuska na Przewodniczącego Rady Europejskiej
438 S 15.05.2017 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej o projekcie uchwały w sprawie poparcia przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej kandydatury Donalda Tuska na Przewodniczącego Rady Europejskiej (druk nr 438)
437 24.02.2017 r. Projekt uchwały w sprawie uznania wielkich zasług dla Państwa Polskiego Leona Janty-Połczyńskiego w 150-lecie Jego urodzin
437 S 26.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w sprawie uznania wielkich zasług dla Państwa Polskiego Leona Janty-Połczyńskiego w 150-lecie Jego urodzin (druk nr 437)
436 24.02.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito