Rozwiń język: pl
 
 

SenatRzeczypospolitejPolskiej

Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
460 24.03.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska
459 24.03.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
458 24.03.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
457 24.03.2017 r. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych
456 24.03.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
455 24.03.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
454 24.03.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
453 24.03.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności
452 24.03.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
451 24.03.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
449 22.03.2017 r. Projekt uchwały w 60. rocznicę zapoczątkowania procesów integracji europejskiej
448 16.03.2017 r. Projekt uchwały w 30. rocznicę śmierci ks. Franciszka Blachnickiego
447 15.03.2017 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
446 15.03.2017 r. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie złożonego za pośrednictwem Prokuratora Generalnego wniosku Głównego Inspektora Transportu Drogowego o wyrażenie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie senatora Zbigniewa Cichonia do odpowiedzialności w sprawie o wykroczenie
445 15.03.2017 r. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie złożonego za pośrednictwem Prokuratora Generalnego wniosku Głównego Inspektora Transportu Drogowego o wyrażenie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie senatora Zbigniewa Cichonia do odpowiedzialności w sprawie o wykroczenie
444 10.03.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego
444 A 14.03.2017 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności o ustawie o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego
443 10.03.2017 r. Ustawa o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
443 A 15.03.2017 r. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
442 10.03.2017 r. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności
442 A 23.03.2017 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności
441 10.03.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
441 A 23.03.2017 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
440 10.03.2017 r. Ustawa o związku metropolitalnym w województwie śląskim
440 A 14.03.2017 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o związku metropolitalnym w województwie śląskim
440 Z 16.03.2017 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o związku metropolitalnym w województwie śląskim
439 10.03.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw
439 A 23.03.2017 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw
438 22.02.2017 r. Projekt uchwały w sprawie poparcia przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej kandydatury Donalda Tuska na Przewodniczącego Rady Europejskiej
437 24.02.2017 r. Projekt uchwały w sprawie uznania wielkich zasług dla Państwa Polskiego Leona Janty-Połczyńskiego w 150-lecie Jego urodzin
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito