Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
659 16.11.2017 r. Projekt uchwały w 75. rocznicę utworzenia Rady Pomocy Żydom „Żegota” oraz misji Jana Karskiego
658 15.11.2017 r. Projekt uchwały w 95. rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Polski Odrodzonej
657 14.11.2017 r. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w wprawie wniosku oskarżyciela prywatnego o wyrażenie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senator Lidii Staroń
656 14.11.2017 r. Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie zmian w składzie komisji senackich
655 10.11.2017 r. Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2016
654 10.11.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw
653 10.11.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
652 10.11.2017 r. Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń
651 10.11.2017 r. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego
650 10.11.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
650 A 14.11.2017 r. Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
649 10.11.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw
648 10.11.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
648 A 13.11.2017 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
647 10.11.2017 r. Ustawa o Instytucie Solidarności i Męstwa
646 10.11.2017 r. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej
646 A 14.11.2017 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej
646 Z 15.11.2017 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej
645 10.11.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017
645 A 13.11.2017 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017
645 Z 15.11.2017 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017
644 10.11.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017
644 A 13.11.2017 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017
644 Z 15.11.2017 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017
643 9.11.2017 r. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie złożonego za pośrednictwem Prokuratora Generalnego wniosku Komendanta Głównego Policji o wyrażenie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie senatora Jana Rulewskiego do odpowiedzialności za wykroczenia
642 30.10.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
642 A 8.11.2017 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
642 B 13.11.2017 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
641 30.10.2017 r. Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
641 A 8.11.2017 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito