Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
600 21.09.2017 r. Projekt uchwały w 40. rocznicę powstania i rozpoczęcia działalności przez Polski Komitet Obrony Życia, Rodziny i Narodu
599 18.09.2017 r. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej
599 A 20.09.2017 r. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej
599 Z 22.09.2017 r. Sprawozdanie Komisji Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej
598 18.09.2017 r. Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Lizbonie dnia 11 marca 1993 r.
598 A 20.09.2017 r. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej o ustawie o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Lizbonie dnia 11 marca 1993 r.
597 18.09.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej
597 A 20.09.2017 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o pomocy społecznej
596 18.09.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
596 A 20.09.2017 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
595 18.09.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
595 A 21.09.2017 r. Sprawozdanie Komisji Środowiska o ustawie o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
594 18.09.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw
594 A 21.09.2017 r. Sprawozdanie Komisji Środowiska oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw
593 18.09.2017 r. Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
593 A 20.09.2017 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
592 18.09.2017 r. Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Jerozolimie dnia 22 listopada 2016 r.
592 A 20.09.2017 r. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Jerozolimie dnia 22 listopada 2016 r.
592 B 20.09.2017 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Jerozolimie dnia 22 listopada 2016 r.
591 18.09.2017 r. Ustawa o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Międzynarodową Fundację UE-LAC, sporządzonej w Santo Domingo dnia 25 października 2016 r.
591 A 20.09.2017 r. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Międzynarodową Fundację UE-LAC, sporządzonej w Santo Domingo dnia 25 października 2016 r.
590 18.09.2017 r. Ustawa o ustanowieniu Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej
590 A 20.09.2017 r. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o ustanowieniu Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej
589 18.09.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
589 A 20.09.2017 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
589 Z 22.09.2017 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
588 18.09.2017 r. Ustawa o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
588 A 20.09.2017 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o ustawie o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
588 B 21.09.2017 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
587 18.09.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito