Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
709 10.01.2018 r. Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec–grudzień 2017 r. (przewodnictwo Estonii w Radzie Unii Europejskiej)
708 12.01.2018 r. Stanowisko Rządu w sprawie dokumentu UE: Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Program prac Komisji Europejskiej na rok 2018 COM(2017) 650
707 16.01.2018 r. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie złożonego za pośrednictwem Prokuratora Generalnego wniosku Prokuratora Regionalnego w Katowicach o wyrażenie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie senatora Stanisława Koguta
706 12.01.2018 r. Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych
706 A 16.01.2018 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności o ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych
706 Z 18.01.2018 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych
705 11.01.2018 r. Ustawa o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych
705 A 16.01.2018 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych
705 B 17.01.2018 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych
705 Z 18.01.2018 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych
704 11.01.2018 r. Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz niektórych innych ustaw
704 A 16.01.2018 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz niektórych innych ustaw
704 B 17.01.2018 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz niektórych innych ustaw
704 Z 18.01.2018 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz niektórych innych ustaw
703 11.01.2018 r. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją
703 A 17.01.2018 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją
703 Z 18.01.2018 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją
702 11.01.2018 r. Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw
702 A 16.01.2018 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw
701 11.01.2018 r. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu
701 A 16.01.2018 r. Sprawozdanie Komisji Środowiska oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej o ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu
700 12.01.2018 r. Ustawa budżetowa na rok 2018
700 A 16.01.2018 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie budżetowej na rok 2018
700 Z 17.01.2018 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie budżetowej na rok 2018
699 21.12.2017 r. Wniosek Komisji Regulaminowej,Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie zmian w składzie komisji senackich
698 21.12.2017 r. Wniosek Komisji Regulaminowej,Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Infrastruktury.
697 21.12.2017 r. Wniosek Komisji Regulaminowej,Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Infrastruktury
696 15.12.2017 r. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych
696 A 18.12.2017 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Ustawodawczej (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych
696 Z 21.12.2017 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji , Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito