Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Iategorie w dziale

Komisje senackie

Komisja Zdrowia

przejdź do
Nr Data Porządek obrad
60 15.11.2017 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 99), Komisji Zdrowia (nr 60), Komisji Ustawodawczej (nr 197)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 50. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

           retransmisja posiedzenia

59 9.11.2017 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 98), Komisji Zdrowia (nr 59), Komisji Ustawodawczej (nr 194)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk senacki nr 542).

retransmisja posiedzenia

58 8.11.2017 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (druk senacki nr 634, druki sejmowe nr 1813, 1813-A, 1940 i 1940-A).
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 633, druki sejmowe nr 1847 i 1921).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

57 19.10.2017 r.
 1. Informacja ministra zdrowia na temat trwającego protestu lekarzy rezydentów.

 retransmisja posiedzenia

56 17.10.2017 r.
 1. Informacja ministra zdrowia na temat opieki koordynowanej w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej.

 retransmisja posiedzenia

55 17.10.2017 r.
 1. Informacja ministra zdrowia na temat opieki paliatywnej w Polsce – potrzeby i możliwości.

retransmisja posiedzenia

54 11.10.2017 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 607, druki sejmowe nr 1791 i 1844).

retransmisja posiedzenia

53 22.09.2017
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 47. posiedzeniu Senatu do ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

retransmisja posiedzenia

52 20.09.2017
 1. Rozpatrzenie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium (druk senacki nr 582, druki sejmowe nr 1651, 1770 i 1770-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 2. Rozpatrzenie ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (druk senacki nr 599, druki sejmowe nr 1820 i 1824, 1824-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

51 25.07.2017
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 572, druk sejmowy nr 1687).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

     

 

przejdź do
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito