Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Iategorie w dziale

Komisje senackie

Komisja Zdrowia

przejdź do
Nr Data Porządek obrad
63 16.01.2018 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2018 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 46 – Zdrowie; 66 – Rzecznik Praw Pacjenta; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem, a także plany finansowe: Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie; Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych; Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (druk senacki nr 700, druki sejmowe nr 1876 i 2073).
  Komisja przyjęła opinię, w której wnosi o przyjęcie ustawy budżetowej na rok 2018 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji bez poprawek.

 

 

retransmisja posiedzenia


62 12.12.2017 r.
 1. Informacja ministra zdrowia na temat leczenia niewydolności serca w Polsce.

retransmisja posiedzenia

61 29.11.2017
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk senacki nr 660, druki sejmowe nr 1976 i 1993).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

 

60 15.11.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 99), Komisji Zdrowia (nr 60), Komisji Ustawodawczej (nr 197)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 50. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

retransmisja posiedzenia

59 09.11.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 98), Komisji Zdrowia (nr 59), Komisji Ustawodawczej (nr 194)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk senacki nr 542).

retransmisja posiedzenia

58 08.11.2017
 1. Rozpatrzenie ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (druk senacki nr 634, druki sejmowe nr 1813, 1813-A, 1940 i 1940-A).
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 633, druki sejmowe nr 1847 i 1921).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

57 19.10.2017
 1. Informacja ministra zdrowia na temat trwającego protestu lekarzy rezydentów.

 retransmisja posiedzenia

56 17.10.2017
 1. Informacja ministra zdrowia na temat opieki koordynowanej w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej.

 retransmisja posiedzenia

55 17.10.2017
 1. Informacja ministra zdrowia na temat opieki paliatywnej w Polsce – potrzeby i możliwości.

retransmisja posiedzenia

54 11.10.2017
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 607, druki sejmowe nr 1791 i 1844).

retransmisja posiedzenia

przejdź do
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito