Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Iategorie w dziale

Komisje senackie

Komisja Ustawodawcza

Nr Data Porządek obrad
185 20.09.2017 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń (druk senacki nr 583, druki sejmowe nr 1652 i 1748).
 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały w 55. rocznicę śmierci Arcybiskupa Eugeniusza Baziaka (druk senacki nr 578).
 3. Pierwsze czytanie: projektu uchwały w siedemdziesiątą rocznicę urodzin Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki (druk senacki nr 575) oraz projektu uchwały w 70. rocznicę urodzin błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki kapelana „Solidarności” (druk senacki nr 581).

           retransmisja posiedzenia

184 18.07.2017
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 45. posiedzeniu Senatu do projektu uchwały w 25. rocznicę odwołania rządu Jana Olszewskiego.

retransmisja posiedzenia

183 12.07.2017
 1. Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 kwietnia 2017 r. (sygn. akt K 10/15) dotyczącego ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym i ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym.
 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały w setną rocznicę utworzenia Narodowego Komitetu Polskiego (druk senacki nr 539).

retransmisja posiedzenia cz.1

retransmisja posiedzenia cz. 2

182 28.06.2017
 1. Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 października 2016 r.(sygn. akt SK 71/13) dotyczącego ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (cd.).

retransmisja posiedzenia

181 27.06.2017
 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia Ofiar „operacji polskiej” NKWD z 1937 r. (druk senacki nr 523).
 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały w 25. rocznicę odwołania rządu Jana Olszewskiego (druk senacki nr 522).

retransmisja posiedzenia

180 21.06.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 83), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 155), Komisji Ustawodawczej (nr 180)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 408).

 retransmisja posiedzenia

179 20.06.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 81), Komisji Infrastruktury (nr 89), Komisji Ustawodawczej (nr 179)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk senacki nr 409).

 retransmisja posiedzenia

178 31.05.2017
 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uznania zasług profesora Zbigniewa Brzezińskiego dla Państwa Polskiego (druk senacki nr 518).

retransmisja posiedzenia

177 31.05.2017
 1. Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 października 2016 r. (sygn. akt SK 71/13) dotyczącego ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.
  Informacja prawna
 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę śmierci Mariana Smoluchowskiego – genialnego polskiego fizyka (druk senacki nr 502).

retransmisja posiedzenia

176 16.05.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 86), Komisji Ustawodawczej (nr 176)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (cd.) (druk senacki nr 99).

retransmisja posiedzenia

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito