Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Iategorie w dziale

Komisje senackie

Komisja Ustawodawcza

Nr Data Porządek obrad
213 18.01.2018 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 213), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 200)
  1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 54. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

212 18.01.2018 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 212), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 199)
  1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 54. posiedzeniu Senatu do ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych (druk senacki nr 705 Z).

retransmisja posiedzenia

 

211 16.01.2018 r.
  1. Rozpatrzenie ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych (druk senacki nr 705, druki sejmowe nr 1827, 1927 i 1927-A).

    Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (3) do ustawy  (druk senacki nr 705 A)

    Mniejszość Komisji Ustawodawczej wnosi o prowadzenie poprawek (6) do ustawy.

    Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
    Materiały:
    Krajowa Rada Kuratorów
  2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 704, druki sejmowe nr 2033, 2132 i 2132-A.)
    Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy  (druk senacki nr 704 A)
    Mniejszość Komisji Ustawodawczej wnosi o wprowadzenie poprawek (22) do ustawy.
    Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia
 

210 21.12.2017 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 195), Komisji Ustawodawczej (nr 210), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 132)
  1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 53. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

retransmisja posiedzenia cz.1

retransmisja posiedzenia cz.2

209 21.12.2017 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (nr 57), Komisji Ustawodawczej (nr 209)
  1. Ponowne rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 53. posiedzeniu Senatu do projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

retransmisja posiedzenia

208 20.12.2017 r.
  1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 53. posiedzeniu Senatu do projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

retransmisja posiedzenia

208 20.12.2017 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (nr 54), Komisji Ustawodawczej (nr 208)
  1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 53. posiedzeniu Senatu do projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

retransmisja posiedzenia

207 18.12.2017 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 193), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 129), Komisji Ustawodawczej (nr 207)
  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk senacki nr 696, druki sejmowe nr 2001, 2113 i 2113-A).
    Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
    Materiały:
    Zarząd Województwa MazowieckiegoZarząd Województwa Mazowieckiego 1, Państwowa Komisja Wyborcza,
    Związek Gmin Wiejskich RPMarszałek Województwa Kujawski-Pomorskiego, Przewodniczący Sejmiku Kujawsko-Pomorskiego
    Marszałek Województwa Małopolskiego, Przewodniczący Rady Miasta Rawa Mazowiecka,
    Sejmik  Województwa Mazowieckiego, Rada Powiatu w Radomiu, Gminny Związek OSP RP Zamość, Wójt Gminy Zamość,

    Rzecznik Praw Obywatelskich, Ruch Kontroli Wyborów, Polski Związek Niewidomych, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Związek Miast Polskich Związek Miast Polskich - załącznik

retransmisja posiedzenia

206 18.12.2017 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 206), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 192)
  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk senacki nr 681, druki sejmowe nr 1871 i 2031).
    Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  2. Rozpatrzenie ustawy zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 682, druki sejmowe nr 1931 i 2046).
    Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

205 18.12.2017 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (nr 84), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 105), Komisji Ustawodawczej (nr 205)
  1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (cd.) (druk senacki nr 263), proces legislacyjny druku 263

retransmisja posiedzenia

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito