Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Iategorie w dziale

Komisje senackie

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

przejdź do
Nr Data Porządek obrad
133 16.01.2018 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2018 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów; 17 – Administracja publiczna; 34 – Rozwój regionalny; 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne; 49 – Urząd Zamówień Publicznych; 75 – Rządowe Centrum Legislacji; 80 – Regionalne Izby Obrachunkowe; 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem; 86 – Samorządowe Kolegia Odwoławcze ogółem, a także plan finansowy Centrum Obsługi Administracji Rządowej (druk senacki nr 700, druki sejmowe nr 1876 i 2073).

  Komisja przyjęła opinię, w której wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy budżetowej na 2018 r.

 

 

retransmisja posiedzenia 

132 21.12.2017 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 195), Komisji Ustawodawczej (nr 210), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 132)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 53. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

retransmisja posiedzenia cz.1

retransmisja posiedzenia cz.2

131 20.12.2017 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 131), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 194)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 53. posiedzeniu Senatu do ustawy o Służbie Ochrony Państwa.

retransmisja posiedzenia

130 19.12.2017 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 53. posiedzeniu Senatu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

retransmisja posiedzenia

129 18.12.2017 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 193), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 129), Komisji Ustawodawczej (nr 207)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk senacki nr 696, druki sejmowe nr 2001, 2113 i 2113-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Zarząd Województwa MazowieckiegoZarząd Województwa Mazowieckiego 1, Państwowa Komisja Wyborcza,
  Związek Gmin Wiejskich RPMarszałek Województwa Kujawski-Pomorskiego, Przewodniczący Sejmiku Kujawsko-Pomorskiego
  Marszałek Województwa Małopolskiego, Przewodniczący Rady Miasta Rawa Mazowiecka,
  Sejmik  Województwa Mazowieckiego, Rada Powiatu w Radomiu, Gminny Związek OSP RP Zamość, Wójt Gminy Zamość,

  Rzecznik Praw Obywatelskich, Ruch Kontroli Wyborów, Polski Związek Niewidomych, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Związek Miast Polskich Związek Miast Polskich - załącznik

retransmisja posiedzenia

128 18.12.2017 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druk senacki nr 694, druki sejmowe nr 2115, 2128 i 2128-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

127 18.12.2017 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 127), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 191)
 1. Rozpatrzenie ustawy o Służbie Ochrony Państwa (druk senacki nr 680, druki sejmowe nr 1916, 2072 i 2072-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

126 12.12.2017
 1. Rozpatrzenie „Informacji Rady Ministrów o realizacji w roku 2016 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” (druk senacki nr 580).
 2. Rozpatrzenie „Sprawozdania Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2016 r.” (druk senacki nr 621).

retransmisja posiedzenia

125 06.12.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 188), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 125)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 51. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

124 04.12.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 124), Komisji Środowiska (nr 81)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw  (druk senacki nr 671, druki sejmowe nr 2014, 2025 i 2025-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Polska Izba Gospodarki Odpadami
  Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu
  Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów
  Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ochrony Środowiska

  Polska Izba Przemysłu Chemicznego

retansmisja posiedzenia

przejdź do
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito