Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Iategorie w dziale

Komisje senackie

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

przejdź do
Nr Data Porządek obrad
121 14.11.2017 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (nr 41), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 121)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk senacki nr 650, druki sejmowe nr 1919, 1924 i 1924-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

120 9.11.2017 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (nr 55), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 120)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 49. posiedzeniu Senatu do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

retransmisja posiedzenia

119 9.11.2017 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (nr 54), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 119)
 1. Rozpatrzenie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (druk senacki nr 625, druki sejmowe nr 1837, 1897 i 1897-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

 

118 8.11.2017 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (druk senacki nr 635, druki sejmowe nr 1886 i 1909).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności (druk senacki nr 632, druki sejmowe nr 1815 i 1902).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

 3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 642, druki sejmowe nr 1780 i 1896).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

117 8.11.2017 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 117), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 104)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk senacki nr 629, druki sejmowe nr 1877 i 1925).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

116 8.11.2017 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (nr 78), Komisji Infrastruktury (nr 110), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 116)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 640, druki sejmowe nr 1905, 1960 i 1960-A).

retransmisja posiedzenia

115 8.11.2017 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 115), Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (nr 48)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach (druk senacki nr 637, druki sejmowe nr 1904, 1959 i 1959-A).

retransmisja posiedzenia

114 17.10.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 104), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 178), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 114)
 1. Rozpatrzenie dokumentu „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2016 r.” (druk senacki nr 508).

 retransmisja posiedzenia

113 12.10.2017
 1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy do Umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Ukrainą, sporządzonej w Luksemburgu dnia 18 czerwca 2007 r., podpisanego w Warszawie dnia 24 kwietnia 2017 r. (druk senacki nr 609, druki sejmowe nr 1777 i 1843).
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 607, druki sejmowe nr 1791 i 1844).

retransmisja posiedzenia

112 12.10.2017 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 190), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 112)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (druk senacki nr 540).

retransmisja posiedzenia

przejdź do
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito