Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Iategorie w dziale

Komisje senackie

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

przejdź do
Nr Data Porządek obrad
75 20.09.2017 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (druk senacki nr 593, druki sejmowe nr 1807 i 1810).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
74 20.09.2017 r.
 1. Przedstawienie „Sprawozdania z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2016 roku”.
  Materiały:
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 2. Informacja na temat przejęcia zadań Agencji Rynku Rolnego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z rozpoczęciem działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w dniu 1 września 2017 r.
  Materiały:
  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
73 25.07.2017
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (druk senacki nr 570, druki sejmowe nr 1732, 1746 i 1746-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

72 25.07.2017
 1. Przedstawienie „Raportu z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2016 roku”.
  Materiały:
  Agencja Nieruchomości Rolnych

retransmisja posiedzenia

71 25.07.2017
 1. Prezentacja sprawozdania specjalnego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego „Unijne wsparcie dla młodych rolników powinno być lepiej ukierunkowane, tak aby zapewniało rzeczywisty wkład w wymianę pokoleń”.
  Materiały:
  Europejski Trybunał Obrachunkowy

retransmisja posiedzenia

70 19.07.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 70), Komisji Środowiska (nr 71), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 104)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 45. posiedzeniu Senatu do ustawy – Prawo wodne.

retransmisja posiedzenia

69 19.07.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (nr 70), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 103), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 69)
 1. Rozpatrzenie ustawy – Prawo wodne (druk senacki nr 565, druki sejmowe nr 1529, 1679 i 1679-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

68 13.07.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 87), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 68)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 45. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

67 11.07.2017
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 550, druki sejmowe nr 1649, 1665 i 1665-A).

retransmisja posiedzenia

66 11.07.2017
 1. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat obecnego  stanu doradztwa rolniczego w Polsce.
 2. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat możliwości zwiększenia finansowania doradztwa rolniczego.
  Materiały do punktu 1 i 2:
  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 3. Cechy efektywnego systemu publicznego doradztwa rolniczego oraz warunki i czynniki jego doskonalenia.
  Materiały:
  Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

retransmisja posiedzenia

przejdź do
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito