Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Iategorie w dziale

Komisje senackie

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

przejdź do
Nr Data Porządek obrad
80 13.11.2017 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 80), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 94)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk senacki nr 648, druki sejmowe nr 1975, 1982 i 1982-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

79 13.11.2017 r.
 1. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat rynków hurtowych w Polsce.
  Materiały:
  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

retransmisja posiedzenia

78 8.11.2017 r.
 1. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat funkcjonowania Krajowej Spółki Cukrowej SA.
  Materiały:
  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 2. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat funkcjonowania spółki Elewarr Sp. z o.o.

retransmisja posiedzenia

77 8.11.2017 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych (druk senacki nr 628, druki sejmowe nr 1865 i 1926).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

76 17.10.2017 r.
 1. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca strategii funkcjonowania i zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa po wygaszeniu działania Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Rynku Rolnego.
  Materiały:
  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

retransmisja posiedzenia

75 20.09.2017
 1. Rozpatrzenie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (druk senacki nr 593, druki sejmowe nr 1807 i 1810).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

 retransmisja posiedzenia

74 20.09.2017
 1. Przedstawienie „Sprawozdania z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2016 roku”.
  Materiały:
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 2. Informacja na temat przejęcia zadań Agencji Rynku Rolnego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z rozpoczęciem działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w dniu 1 września 2017 r.
  Materiały:
  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 retransmisja posiedzenia

73 25.07.2017
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (druk senacki nr 570, druki sejmowe nr 1732, 1746 i 1746-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

72 25.07.2017
 1. Przedstawienie „Raportu z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2016 roku”.
  Materiały:
  Agencja Nieruchomości Rolnych

retransmisja posiedzenia

71 25.07.2017
 1. Prezentacja sprawozdania specjalnego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego „Unijne wsparcie dla młodych rolników powinno być lepiej ukierunkowane, tak aby zapewniało rzeczywisty wkład w wymianę pokoleń”.
  Materiały:
  Europejski Trybunał Obrachunkowy

retransmisja posiedzenia

przejdź do
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito