Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Iategorie w dziale

Komisje senackie

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

przejdź do
Nr Data Porządek obrad
100 22.11.2017 r.
 1. Polski Plan Alzheimerowski – jego znaczenie dla społeczeństwa.
99 15.11.2017 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 99), Komisji Zdrowia (nr 60), Komisji Ustawodawczej (nr 197)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 50. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

           retransmisja posiedzenia

98 9.11.2017 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 98), Komisji Zdrowia (nr 59), Komisji Ustawodawczej (nr 194)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk senacki nr 542).

retransmisja posiedzenia

97 8.11.2017 r.
 1. Rozpatrzenie „Sprawozdania Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2016 r.” (druk senacki nr 621).

 2. Rozpatrzenie „Sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.” (druk senacki nr 622).

retransmisja posiedzenia cz.1

retransmisja posiedzenia cz.2

96 19.10.2017 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 48. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

 retransmisja posiedzenia

95 17.10.2017 r.
 1. Dostęp osób chorych i niesamodzielnych do wyrobów medycznych.

 retransmisja posiedzenia

94 12.10.2017
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (druk senacki nr 604, druki sejmowe nr 1799 i 1818).
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (druk senacki nr 605, druki sejmowe nr 1788 i 1817).
 3. Rozpatrzenie „Informacji Rady Ministrów o realizacji w roku 2016 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” (druk senacki nr 580).

retransmisja posiedzenia

93 12.10.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 93), Komisji Ustawodawczej (nr 189), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 111)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (druk senacki nr 504).

retransmisja posiedzenia

92 28.09.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 175), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 92)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 47. posiedzeniu Senatu do ustawyo Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

retransmisja posiedzenia

91 27.09.2017
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 47. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

retransmisja posiedzenia

przejdź do
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito