Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Iategorie w dziale

Komisje senackie

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

przejdź do
Nr Data Porządek obrad
90 20.09.2017 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Jerozolimie dnia 22 listopada 2016 r. (druk senacki nr 592, druki sejmowe nr 1693 i 1754).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk senacki nr 597, druki sejmowe nr 908, 1783 i 1816, 1816-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 3. Rozpatrzenie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (druk senacki nr 588, druki sejmowe nr 1713 i 1743, 1743-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

           retransmisja posiedzenia cz.2

89 25.07.2017
 1. Rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany systemu alimentacyjnego w Polsce. Prezentacja założeń.
  Materiały:
  Założenia - sentor J. Rulewski
  Stowarzyszenie Program Wsparcia Zadłużonych

 retransmisja posiedzenia

88 13.07.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 88), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 101)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 45. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.

retransmisja posiedzenia

87 13.07.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 87), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 68)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 45. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

86 11.07.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 98), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 86)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (druk senacki nr 548, druki sejmowe nr 1625, 1641 i 1641-A).

retransmisja posiedzenia
 

85 11.07.2017
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 535, druki sejmowe nr 1494, 1595 i 1595-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk senacki nr 546, druki sejmowe nr 1605 i 1640).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

 retransmisja posiedzenia

84 22.06.2017
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem” (druk senacki nr 532, druki sejmowe nr 1638, 1642, 1642 A).

retransmisja posiedzenia

83 21.06.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 83), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 155), Komisji Ustawodawczej (nr 180)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 408).

 retransmisja posiedzenia

82 20.06.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 93), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 154), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 82)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 526, druki sejmowe nr 936, 1557 i 1557-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Uwaga obywatelska

 retransmisja posiedzenia

81 20.06.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 81), Komisji Infrastruktury (nr 89), Komisji Ustawodawczej (nr 179)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk senacki nr 409).

 retransmisja posiedzenia

przejdź do
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito