Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Iategorie w dziale

Komisje senackie

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

przejdź do
Nr Data Porządek obrad
108 18.01.2018 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 54. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją  (druk senacki nr 703 Z).

retransmisja posiedzenia

107 17.01.2018 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (druk senacki nr 703, druki sejmowe nr 1995, 2119 i 2119-A).
  Komisja przyjęła ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją  bez poprawek (druk senacki nr 703 A)
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

106 16.01.2018 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2018 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 12 – Państwowa Inspekcja Pracy; 14 – Rzecznik Praw Dziecka; 31 – Praca; 44 – Zabezpieczenie społeczne; 63 – Rodzina; 72 – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem, a także plany finansowe: Funduszu Pracy; Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego; Funduszu Emerytalno-Rentowego; Funduszu Prewencji i Rehabilitacji; Funduszu Administracyjnego; Funduszu Emerytur Pomostowych; Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (druk senacki nr 700, druki sejmowe nr 1876 i 2073).
  Komisja na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2018 r. przyjęła opinię, w której wnosi o przyjęcie ustawy budżetowej na rok 2018 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji bez poprawek.
  Materiały:
  Związek Zawodowy Pracowników Państwowej Insepekcji Pracy

retransmisja posiedzenia

 

105 18.12.2017 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (nr 84), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 105), Komisji Ustawodawczej (nr 205)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (cd.) (druk senacki nr 263), proces legislacyjny druku 263

retransmisja posiedzenia

104 15.12.2017 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 102), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 104)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 52. posiedzeniu Senatu do ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.
   retransmisja posiedzenia
103 06.12.2017
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 51. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

102 05.12.2017
12.12.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 99), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 102)
 1. Rozpatrzenie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (druk senacki nr 668, druki sejmowe nr 870, 1958 i 1958-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele 
  Polskia Organizacja Handlu i Dystrybucji

  Polska Izba Paliw Płynnych
  Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele 1

  Związek Pracodawców Hoteli, Restauracji i Cateringu

  Uwaga obywatelska 1

  Uwaga obywatelska 2

  Uwaga obywatelska 3

  Uwaga obywatelska 4

  Uwaga obywatelska 5

retrnasmisja posiedzenia cz.1

retransmisja posiedzenia cz. 2

101 4.12.2017 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 662, druki sejmowe nr 1779, 1884 i 1884-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Krajowa Rada Spółdzielcza
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 663, druki sejmowe nr 1974, 2004 i 2004-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Francusko-Polska Izba Gospodarcza
  NSZZ ”Solidarność”, Konfederacja Lewiatan
  Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej
  Izba Gospodarki Elektronicznej
  Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji

retransmisja posiedzenia

 

100 22.11.2017
 1. Polski Plan Alzheimerowski – jego znaczenie dla społeczeństwa.

retransmisja posiedzenia

99 15.11.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 99), Komisji Zdrowia (nr 60), Komisji Ustawodawczej (nr 197)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 50. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

retransmisja posiedzenia

przejdź do
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito