Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Iategorie w dziale

Komisje senackie

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu

przejdź do
Nr Data Porządek obrad
51 14.07.2017 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 45. posiedzeniu Senatu do ustawy Ustawa o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.
 2. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 45. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

50 13.07.2017
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 45. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.

retransmisja posiedzenia

          

49 12.07.2017
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 558, druki sejmowe nr 1598, 1670 i 1670-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

48 12.07.2017
 1. Rozpatrzenie ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (druk senacki nr 557, druki sejmowe nr 1550 i 1671).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

 

47 05.07.2017
 1. Rozpatrzenie „Informacji o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2016 wraz z Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka” (druk senacki nr 466).

retransmisja posiedzenia

46 05.07.2017
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (druk senacki nr 537, druki sejmowe nr 1410, 1600 i 1600-A).

retransmisja posiedzenia

 

 

 

45 26.04.2017
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 40. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw.
   retransmisja posiedzenia

44 25.04.2017
 1. Rozpatrzenie ustawy o wypowiedzeniu Europejskiej konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, sporządzonej w Strasburgu dnia 19 sierpnia 1985 r. (druk senacki nr 494, druki sejmowe nr 1407 i 1469).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

 2. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 4 maja 2016 r. (druk senacki nr 495, druki sejmowe nr 1408 i 1470).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
   retransmisja posiedzenia

43 25.04.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (nr 43), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 90)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 499, druki sejmowe nr 1434 i 1483).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  retransmisja posiedzenia
   

42 25.04.2017
 1. Rozpatrzenie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie (druk senacki nr 496, druki sejmowe nr 1184 i 1474).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
   retransmisja posiedzenia

przejdź do
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito