Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Iategorie w dziale

Komisje senackie

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu

przejdź do
Nr Data Porządek obrad
60 17.01.2018 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (nr 60), Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (nr 54)
 1. Sprawozdanie Ministerstwa Edukacji Narodowej z działań resortu na rzecz Polonii i Polaków za Granicą.

retransmisja posiedzenia

59 16.01.2018 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2018 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji:  30 – Oświata i wychowanie; 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem;  28 – Nauka; 38 – Szkolnictwo wyższe; 67 – Polska Akademia Nauk, 25 – Kultura fizyczna,  27 – Informatyzacja; 61 – Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, a także plany finansowe: Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; Narodowego Centrum Nauki;  Centralnego Ośrodka Sportu; Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej; Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów; Polskiej Agencji Antydopingowej; (druk senacki nr 700, druki sejmowe nr 1876 i 2073).

  Komisja Nauki, Edukacji i Sportu, po wysłuchaniu przedstawionych przez przedstawicieli ministerstw i urzędów centralnych informacji oraz przeprowadzonej dyskusji, pozytywnie opiniuje właściwe części ustawy budżetowej i wnosi poprawkę do 61. części ustawy budżetowej na rok 2018.

retransmisja posiedzenia cz.1

retransmisja posiedzenia cz.2

 

 

 

58 16.11.2017
 1. Prymas Stefan Wyszyński – Wychowawca Narodu.

retransmisja posiedzenia cz. 1

retransmisja posiedzenia cz.2

         

57 15.11.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 96), Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (nr 57), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 108)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 50. posiedzeniu Senatu do ustawyo zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej.

retransmisja posiedzenia

56 14.11.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 95), Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (nr 56), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 107)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (druk senacki nr 646, druki sejmowe nr 1934, 1981 i 1981-A).

retransmisja posiedzenia

55 09.11.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (nr 55), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 120)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 49. posiedzeniu Senatu do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

retransmisja posiedzenia

54 09.11.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (nr 54), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 119)
 1. Rozpatrzenie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (druk senacki nr 625, druki sejmowe nr 1837, 1897 i 1897-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

 

53 09.11.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (nr 53), Komisji Infrastruktury (nr 111)
 1. Rozpatrzenie ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (druk senacki nr 626, druki sejmowe nr 1851, 1899 i 1899-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

52 19.10.2017
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2017” (druk senacki nr 616, druki sejmowe nr 1849 i 1885).

retransmisja posiedzenia

51 14.07.2017
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 45. posiedzeniu Senatu do ustawy Ustawa o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.
 2. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 45. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

przejdź do
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito