Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Iategorie w dziale

Komisje senackie

Komisja Kultury i Środków Przekazu

przejdź do
Nr Data Porządek obrad
77 16.01.2018 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2018 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 01 – Kancelaria Prezydenta RP; 09 – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji; 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem, a także plany finansowe: Funduszu Promocji Kultury; Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej; Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia; Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków (druk senacki nr 700, druki sejmowe nr 1876 i 2073).
  Komisja przyjęła opinię, w której wnosi o przyjęcie ustawy budżetowej na rok 2018 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji bez poprawek.

retransmisja posiedzenia

 

 

76 19.12.2017 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (druk senacki nr 683, druki sejmowe nr 2057 i 2078).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

75 13.12.2017 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o dotacji dla Fundacji Dziedzictwa Kulturowego przeznaczonej na uzupełnienie kapitału wieczystego (druk senacki nr 684, druki sejmowe nr 2084 i 2085).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

74 06.12.2017
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 51. posiedzeniu Senatu do ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa.

retransmisja posiedzenia

73 5.12.2017 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (nr 51), Komisji Ustawodawczej (nr 201), Komisji Kultury i Środków Przekazu (nr 73)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (druk senacki nr 577).

retransmisja posiedzenia

72 4.12.2017 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu (nr 72), Komisji Środowiska (nr 80)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody (druk senacki nr 673, druki sejmowe nr 1977 i 2019).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

71 04.12.2017
 1. Rozpatrzenie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa (druk senacki nr 647, druki sejmowe nr 1970, 1978 i 1978-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

70 13.11.2017
 1. Stanowisko komisji w sprawie wsparcia i promocji obiektów w Tarnowskich Górach wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

retransmisja posiedzenia

69 08.11.2017
 1. Informacja prezesa Zarządu Telewizji Polskiej SA na temat kierunków rozwoju i sytuacji finansowej TVP SA.  cd.

pliki dźwiękowe

retransmisja posiedzenia

            

68 08.11.2017
 1. Informacja prezesa Zarządu Telewizji Polskiej SA na temat kierunków rozwoju i sytuacji finansowej TVP SA.

pliki dźwiękowe

          

przejdź do
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito