Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Iategorie w dziale

Komisje senackie

Komisja Kultury i Środków Przekazu

przejdź do
Nr Data Porządek obrad
63 20.09.2017 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o ustanowieniu Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej (druk senacki nr 590, druki sejmowe nr 1537 i 1761).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 2. Sprawy różne.

           retransmisja posiedzenia

62 19.07.2017
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 45. posiedzeniu Senatu do Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2016 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2016 roku.
 2. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 45. posiedzeniu Senatu do Informacji o działalności Rady Mediów Narodowych w 2016 r.

retransmisja posiedzenia

61 13.07.2017
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 45. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

60 11.07.2017
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 538, druki sejmowe nr 1403, 1403-A, 1620 i 1620-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 2. Plan pracy komisji w drugim półroczu 2017 r.

retransmisja posiedzenia cz.1

retransmisja posiedzenia cz. 2

59 11.07.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu (nr 59), Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (nr 43)
 1. Informacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na temat ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą.

retransmisja posiedzenia

58 28.06.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu (nr 58), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 96)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druk senacki nr 534, druki sejmowe nr 1538 i 1616).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kanelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

57 27.06.2017
 1. Rozpatrzenie „Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2016 roku” wraz z „Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2016 roku” (druk senacki nr 468).
 2. Rozpatrzenie „Informacji o działalności Rady Mediów Narodowych w 2016 r.” (druk senacki nr 463).

retransmisja posiedzenia

56 20.06.2017
 1. Rozpatrzenie „Sprawozdania o stanie ochrony języka polskiego za lata 2014-2015” (druk senacki nr 510).

 retransmisja posiedzenia

55 15.05.2017
 1. Rozpatrzenie ustawy o restytucji narodowych dóbr kultury (druk senacki nr 498, druki sejmowe nr 1371 i 1487).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

54 27.04.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (nr 39), Komisji Kultury i Środków Przekazu (nr 54)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 40. posiedzeniu Senatu do ustawy o ustanowieniu Krzyża Zachodniego.
   retransmisja posiedzenia

przejdź do
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito