Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Iategorie w dziale

Komisje senackie

Komisja Infrastruktury

przejdź do
Nr Data Porządek obrad
100 25.07.2017 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 106), Komisji Infrastruktury (nr 100)
 1. Rozpatrzenie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości (druk senacki nr 574, druki sejmowe nr 1726 i 1774).
99 25.07.2017 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 89), Komisji Infrastruktury (nr 99)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym (druk senacki nr 569, druki sejmowe nr 1731 i 1741).
98 25.07.2017 r.
 1. Informacja na temat sytuacji w PKP CARGO SA.
 2. Informacja na temat kształcenia zawodowego maszynistów kolejowych.
97 18.07.2017 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 45. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze.
  retransmisja posiedzenia

96 11.07.2017 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 100), Komisji Infrastruktury (nr 96)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 552, druki sejmowe nr 1560 i 1678 i 1678-A).
  Materiały:
  Federacja Porozumienia  Polskiego Rynku Nieruchomości

retransmisja posiedzenia

 

95 11.07.2017 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 96), Komisji Infrastruktury (nr 95)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 533, druki sejmowe nr 1561, 1594 i 1594-A).

 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (druk senacki nr 553, druki sejmowe nr 1637 i 1684 i 1684-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retrajnsmisja posiedzenia

           
 

94 11.07.2017 r.
 1. Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (druk senacki nr 551, druki sejmowe nr 1624 i 1666 i 1666-A).

retransmisja posiedzenia
 

93 27.06.2017
 1. Informacja na temat realizacji przez PKP PLK S.A. projektów infrastruktury kolejowej współfinansowanych z funduszy unijnych.

retransmisja posiedzenia

92 27.06.2017 r.
 1. Informacja na temat sytuacji PLL LOT z uwzględnieniem spraw płacowo-pracowniczych.

retransmisja posiedzenia

91 27.06.2017 r.
 1. Informacja na temat planowanej budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.
 2. Informacja na temat sytuacji Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” z uwzględnieniem spraw płacowo-pracowniczych.

retransmisja posiedzenia

przejdź do
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito