Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Iategorie w dziale

Komisje senackie

Komisja Infrastruktury

przejdź do
Nr Data Porządek obrad
113 15.11.2017 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 50. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

112 9.11.2017 r.
 1. Informacja na temat prac dotyczących krajowego systemu cyberbezpieczeństwa oraz strategii rozwoju sieci 5G w Polsce.

retransmisja posiedzenia

111 9.11.2017 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (nr 53), Komisji Infrastruktury (nr 111)
 1. Rozpatrzenie ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (druk senacki nr 626, druki sejmowe nr 1851, 1899 i 1899-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia
 

 

110 8.11.2017 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (nr 78), Komisji Infrastruktury (nr 110), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 116)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 640, druki sejmowe nr 1905, 1960 i 1960-A).

retransmisja posiedzenia

109 08.11.2017
14.11.2017
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy − Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 631, druki sejmowe nr 1543 i 1895).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia cz.1

retransmisja posiedzenia cz.2

108 8.11.2017 r.
 1. Informacja na temat sytuacji w Poczcie Polskiej SA z uwzględnieniem problematyki mieszkań zakładowych.

retransmisja posiedzenia

107 17.10.2017 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o pracy na morzu oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 617, druki sejmowe nr 1833 i 1845).

 

 retransmisja posiedzenia

106 17.10.2017
 1. Informacja na temat realizacji przez PKP PLK S.A. projektów infrastruktury kolejowej współfinansowanych z funduszy unijnych.

 retransmisja posiedzenia

105 17.10.2017
 1. Informacja na temat realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

 retransmisja posiedzenia

104 17.10.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 104), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 178), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 114)
 1. Rozpatrzenie dokumentu „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2016 r.” (druk senacki nr 508).

 retransmisja posiedzenia

przejdź do
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito