Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Iategorie w dziale

Komisje senackie

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich

przejdź do
12345
Nr Data Porządek obrad
46 26.07.2017
 1. Opinia komisji o projekcie budżetu Kancelarii Senatu na rok 2018.

retransmisja posiedzenia

           

45 31.05.2017
 1. Rozpatrzenie wniosku Prezydium Senatu z dnia 21 kwietnia 2017 roku dotyczącego nieusprawiedliwionej nieobecności senatora Aleksandra Pocieja na 3 posiedzeniach Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (cd.).

retransmisja posiedzenia

44 16.05.2017
 1. Rozpatrzenie wniosku Prezydium Senatu z dnia 21 kwietnia 2017 roku dotyczącego nieusprawiedliwionej nieobecności senatora Jana Rulewskiego na 3 posiedzeniach Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 2. Rozpatrzenie wniosku Prezydium Senatu z dnia 21 kwietnia 2017 roku dotyczącego nieusprawiedliwionej nieobecności senatora Aleksandra Pocieja na 3 posiedzeniach Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

retransmisja posiedzenia

43 27.04.2017
 1. Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 2. Zaopiniowanie projektu zarządzenia Marszałka Senatu w sprawie nadania statutu Kancelarii Senatu.

retransmisja posiedzenia

42 26.04.2017
 1. Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 2. Opinia komisji o formalnej poprawności oświadczenia senatora Zbigniewa Cichonia z dnia 20 kwietnia 2017 r. o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie określone we wniosku Głównego Inspektora Transportu Drogowego, złożonym do Marszałka Senatu za pośrednictwem Prokuratora Generalnego w dniu 27 stycznia 2017 r. (znak: CAN-PST-SCW.7421.908485.2016.9.A.0768).
 3. Opinia komisji o formalnej poprawności oświadczenia senatora Zbigniewa Cichonia z dnia 20 kwietnia 2017 r. o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie określone we wniosku Głównego Inspektora Transportu Drogowego, złożonym do Marszałka Senatu za pośrednictwem Prokuratora Generalnego w dniu 27 stycznia 2017 r. (znak: CAN-PST-SCW.7421.737966.2016.5.A.0768).
   retransmisja posiedzenia
41 15.03.2017
 1. Wyznaczenie sprawozdawców komisji w sprawach dotyczących uchylenia immunitetu senatorowi Zbigniewowi Cichoniowi za czyny określone we wnioskach Głównego Inspektora Transportu Drogowego złożonych do Marszałka Senatu za pośrednictwem Prokuratora Generalnego w dniu 27 stycznia 2017 r.

retransmisja posiedzenia          

40 15.03.2017
 1. Rozpatrzenie wniosku Prezydium Senatu z dnia 24 lutego 2017 roku dotyczącego nieusprawiedliwionej nieobecności senatora Przemysława Termińskiego na 16 posiedzeniach komisji senackich.
 2. Rozpatrzenie wniosku Głównego Inspektora Transportu Drogowego, złożonego do Marszałka Senatu za pośrednictwem Prokuratora Generalnego w dniu 27 stycznia 2017 r. o wyrażenie przez Senat zgody na pociągnięcie senatora Zbigniewa Cichonia do odpowiedzialności za wykroczenie (znak: CAN-PST-SCW.7421.908485.2016.9.A.0768).
 3. Rozpatrzenie wniosku Głównego Inspektora Transportu Drogowego, złożonego do Marszałka Senatu za pośrednictwem Prokuratora Generalnego w dniu 27 stycznia 2017 r. o wyrażenie przez Senat zgody na pociągnięcie senatora Zbigniewa Cichonia do odpowiedzialności za wykroczenie (znak: CAN-PST-SCW.7421.737966.2016.5.A.0768).

retransmisja posiedzenia

39 11.01.2017
 1. Zaopiniowanie projektu zmiany statutu Kancelarii Senatu.

retransmisja posiedzenia

38 03.01.2017
04.01.2017
 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2017 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 01 – Kancelaria Prezydenta RP; 02 – Kancelaria Sejmu; 11 – Krajowe Biuro Wyborcze; 03 – Kancelaria Senatu; a także planu finansowego Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP (druk senacki nr 398, druki sejmowe nr 881, 1094 i 1094-A).

retransmisja posiedzenia cz. 1

retransmisja posiedzenia cz. 2

 retransmisja posiedzenia cz.3

37 13.12.2016
 1. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackiej.
 2. Analiza oświadczeń senatorów IX kadencji o stanie majątkowym złożonych na początku kadencji oraz w kwietniu 2016 r. według stanu na koniec 2015 r.

  retransmisja posiedzenia

 

 

 

przejdź do
12345
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito