Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Iategorie w dziale

Komisje senackie

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich

przejdź do
Nr Data Porządek obrad
60 18.01.2018 r.
 1. Opinia komisji o formalnej poprawności oświadczenia senatora Macieja Grubskiego z dnia 16 stycznia 2018 r. o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za czyny określone we wniosku Naczelnika Łódzkiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Łodzi z dnia 20 grudnia 2017 r., złożonym za pośrednictwem Zastępcy Prokuratora Generalnego do Marszałka Senatu.

retransmisja posiedzenia

59 16.01.2018 r.
 1. Rozpatrzenie wniosku Prokuratora Regionalnego w Katowicach o wyrażenie zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie senatora Stanisława Koguta, złożonego do Marszałka Senatu w dniu 19 grudnia 2017 r.

  W głosowaniu tajnym Komisja  opowiedziała się za przedłożeniem Senatowi propozycji odrzucenia  wniosku o zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie senatora S. Koguta (druk senacki nr 707)

retransmisja posiedzenia cz.1

 retransmisja posiedzenia cz. 3


 

58 16.01.2018 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2018 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji : 03 – Kancelaria Senatu; 02 – Kancelaria Sejmu; 11 – Krajowe Biuro Wyborcze; 01 – Kancelaria Prezydenta RP, a także plan finansowy Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP (druk senacki nr 700, druki sejmowe nr 1876 i 2073).

  Komisja przyjęła opinię, w której wnosi o przyjęcie ustawy budżetowej na rok2018 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji bez poprawek.

 

retransmisja posiedzenia

57 21.12.2017 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (nr 57), Komisji Ustawodawczej (nr 209)
 1. Ponowne rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 53. posiedzeniu Senatu do projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

retransmisja posiedzenia

56 21.12.2017 r.
 1. Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Infrastruktury.

retransmisja posiedzenia

55 21.12.2017 r.
 1. Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Infrastruktury.

 2. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie komisji.

retransmisja posiedzenia

 

54 20.12.2017 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (nr 54), Komisji Ustawodawczej (nr 208)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 53. posiedzeniu Senatu do projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

retransmisja posiedzenia

53 20.12.2017 r.
 1. Opinia komisji o formalnej poprawności oświadczenia senatora Stanisława Koguta z dnia 20 grudnia 2017 r. o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za czyny określone we wniosku Prokuratora Regionalnego w Katowicach, złożonym Marszałkowi Senatu za pośrednictwem Prokuratora Generalnego w dniu 19 grudnia 2017 r.

 retransmisja posiedzenia

52 15.12.2017 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 52. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

retransmisja posiedzenia

51 13.12.2017 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (nr 51), Komisji Ustawodawczej (nr 204)
 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk senacki nr 674).

retransmisja posiedzenia

przejdź do
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito