Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Iategorie w dziale

Komisje senackie

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich

przejdź do
12345
Nr Data Porządek obrad
49 14.11.2017 r.
 1. Rozpatrzenie wniosku oskarżyciela prywatnego pana Zenona Procyka, reprezentowanego przez adwokata Jerzego Bogdana Jankowskiego o wyrażenie przez Senat zgody na pociągnięcie senator Lidii Staroń do odpowiedzialności karnej z oskarżenia prywatnego.
 2. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

retransmisja posiedzenia cz. 1

retransmisja posiedzenia cz. 2

48 9.11.2017 r.
 1. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Głównego Policji, złożonego do Marszałka Senatu za pośrednictwem Prokuratora Generalnego w dniu 23 sierpnia 2017 r. o wyrażenie przez Senat zgody na pociągnięcie senatora Jana Rulewskiego do odpowiedzialności za wykroczenia.
 2. Sprawy różne.

retransmisja posiedzenia

47 18.10.2017
 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wydatków budżetowych biur senatorskich IX kadencji Senatu RP za rok 2016.

 2. Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

retransmisja posiedzenia

46 26.07.2017
 1. Opinia komisji o projekcie budżetu Kancelarii Senatu na rok 2018.

retransmisja posiedzenia

           

45 31.05.2017
 1. Rozpatrzenie wniosku Prezydium Senatu z dnia 21 kwietnia 2017 roku dotyczącego nieusprawiedliwionej nieobecności senatora Aleksandra Pocieja na 3 posiedzeniach Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (cd.).

retransmisja posiedzenia

44 16.05.2017
 1. Rozpatrzenie wniosku Prezydium Senatu z dnia 21 kwietnia 2017 roku dotyczącego nieusprawiedliwionej nieobecności senatora Jana Rulewskiego na 3 posiedzeniach Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 2. Rozpatrzenie wniosku Prezydium Senatu z dnia 21 kwietnia 2017 roku dotyczącego nieusprawiedliwionej nieobecności senatora Aleksandra Pocieja na 3 posiedzeniach Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

retransmisja posiedzenia

43 27.04.2017
 1. Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 2. Zaopiniowanie projektu zarządzenia Marszałka Senatu w sprawie nadania statutu Kancelarii Senatu.

retransmisja posiedzenia

42 26.04.2017
 1. Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 2. Opinia komisji o formalnej poprawności oświadczenia senatora Zbigniewa Cichonia z dnia 20 kwietnia 2017 r. o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie określone we wniosku Głównego Inspektora Transportu Drogowego, złożonym do Marszałka Senatu za pośrednictwem Prokuratora Generalnego w dniu 27 stycznia 2017 r. (znak: CAN-PST-SCW.7421.908485.2016.9.A.0768).
 3. Opinia komisji o formalnej poprawności oświadczenia senatora Zbigniewa Cichonia z dnia 20 kwietnia 2017 r. o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie określone we wniosku Głównego Inspektora Transportu Drogowego, złożonym do Marszałka Senatu za pośrednictwem Prokuratora Generalnego w dniu 27 stycznia 2017 r. (znak: CAN-PST-SCW.7421.737966.2016.5.A.0768).
   retransmisja posiedzenia
41 15.03.2017
 1. Wyznaczenie sprawozdawców komisji w sprawach dotyczących uchylenia immunitetu senatorowi Zbigniewowi Cichoniowi za czyny określone we wnioskach Głównego Inspektora Transportu Drogowego złożonych do Marszałka Senatu za pośrednictwem Prokuratora Generalnego w dniu 27 stycznia 2017 r.

retransmisja posiedzenia          

40 15.03.2017
 1. Rozpatrzenie wniosku Prezydium Senatu z dnia 24 lutego 2017 roku dotyczącego nieusprawiedliwionej nieobecności senatora Przemysława Termińskiego na 16 posiedzeniach komisji senackich.
 2. Rozpatrzenie wniosku Głównego Inspektora Transportu Drogowego, złożonego do Marszałka Senatu za pośrednictwem Prokuratora Generalnego w dniu 27 stycznia 2017 r. o wyrażenie przez Senat zgody na pociągnięcie senatora Zbigniewa Cichonia do odpowiedzialności za wykroczenie (znak: CAN-PST-SCW.7421.908485.2016.9.A.0768).
 3. Rozpatrzenie wniosku Głównego Inspektora Transportu Drogowego, złożonego do Marszałka Senatu za pośrednictwem Prokuratora Generalnego w dniu 27 stycznia 2017 r. o wyrażenie przez Senat zgody na pociągnięcie senatora Zbigniewa Cichonia do odpowiedzialności za wykroczenie (znak: CAN-PST-SCW.7421.737966.2016.5.A.0768).

retransmisja posiedzenia

przejdź do
12345
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito