Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Wtorek, 30 maja 2017 r.

Komisja Zdrowia
godz. 11.30, sala 182

  1. Informacja Ministra Zdrowia na temat stanu chirurgii w Polsce. 

 

Komisja Zdrowia
godz. 14.00, sala 182

  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki sejmowe nr 1319 i 1488).
    Uwaga: posiedzenie odbędzie się pod warunkiem uchwalenia ustawy przez Sejm na posiedzeniu w dniach 24-26 maja 2017 r.

 

Komisja Kultury i Środków Przekazu
godz. 16.00, sala 182

  1. Wady i zalety funkcjonującego w Polsce systemu zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

 

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito