Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Wtorek, 18 lipca 2017 r.

Komisja Infrastruktury
godz. 8.00, sala 182

  1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 45. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze.
     

Komisja Środowiska
godz. 9.00, sala 217

  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 564, druki sejmowe nr 1647, 1706 i 1706-A).
    Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
     

Komisja Ustawodawcza
godz. 22.00, sala 182

  1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 45. posiedzeniu Senatu do projektu uchwały w 25. rocznicę odwołania rządu Jana Olszewskiego.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito