Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Środa, 17 stycznia 2018 r.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
godz. 8.30,  sala 102 (budynek Sejmu)

 1. Rozpatrzenie ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych (druk senacki nr 705, druki sejmowe nr 1827, 1927 i 1927-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 704, druki sejmowe nr 2033, 2132 i 2132-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
   

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
godz. 8.30,  sala 179

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (druk senacki nr 703, druki sejmowe nr 1995, 2119 i 2119-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
   

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
godz. 8.30,  sala 182

             Porządek posiedzenia

 1. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1073/2009 w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych – COM(2017) 647.
 2. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 92/106/EWG w sprawie ustanowienia wspólnych przepisów dla pewnych typów kombinowanego transportu towarów między państwami członkowskimi – COM(2017) 648.
 3. Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności – COM(2017) 772.
 4. Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie wytycznych dotyczących polityk zatrudnienia państw członkowskich – COM(2017) 677.
 5. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady ustalającego uprawnienia do połowów na 2018 rok dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowanego w wodach Unii oraz dla unijnych statków rybackich w niektórych wodach nienależących do Unii – COM(2017) 645.

 

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą
godz. 9.00,  sala 101 (budynek Sejmu)

 1. Sprawozdanie Ministerstwa Edukacji Narodowej z działań resortu na rzecz Polonii i Polaków za Granicą.
   

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych
godz. 20.00,  sala 217

 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 54. posiedzeniu Senatu do ustawy budżetowej na rok 2018.
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito