Rozwiń język: pl
 
 

SenatRzeczypospolitejPolskiej

Kategorie w dziale

Poniedziałek, 20 lutego 2017 r.

Komisja  Ustawodawcza
godz. 13.00, sala 217

 1. Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 stycznia 2016 r. (sygn. akt K 31/15) dotyczącego ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.
 2. Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2016 r. (sygn. akt SK 31/14) dotyczącego ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
   

Komisja  Infrastruktury
godz. 14.00, sala 179

 1. Informacja na temat sytuacji polskiej branży transportu drogowego w przypadku objęcia przewozów międzynarodowych zakresem dyrektywy o pracownikach delegowanych.
   

Komisja  Ustawodawcza
godz. 14.00, sala 217

 1. Rozpatrzenie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (druk senacki nr 422, druki sejmowe nr 1056, 1214 i 1214-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
   

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych
godz. 16.00, sala 217

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (druk senacki nr 414, druki sejmowe nr 368, 1014 i 1229).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 411, druki sejmowe nr 991, 1192 i 1192-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 412, druki sejmowe nr 1097, 1266 i 1266-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
 4. Rozpatrzenie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (druk senacki nr 413, druki sejmowe nr 1091, 1267 i 1267-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu


Komisja  Infrastruktury
godz. 16.00, sala 179

 1. Informacja na temat realizacji przez PKP PLK S.A. projektów infrastruktury kolejowej współfinansowanych z funduszy unijnych.
 2. Informacja na temat wpływu remontów linii kolejowych na przewozy pasażerskie w ruchu regionalnym.
   

Komisja  Samorządu Terytorialnego  i  Administracji Państwowej
godz. 16.00, sala 176

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (druk senacki nr 420, druki sejmowe nr 1050 i 1243).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
   

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisja Infrastruktury
godz. 19.00, sala 217

 1. Rozpatrzenie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (druk senacki nr 421, druki sejmowe nr 1244, 1269 i 1269-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Prezes ROWE POLSKA Sp. z o.o. 
  Forum Przewoźników Drogowych
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito